Home Gospodarstvo Zagrebačka županija putem natječaja dodjeljuje 2,2 milijuna kuna za zdravstvene, socijalne i...

Zagrebačka županija putem natječaja dodjeljuje 2,2 milijuna kuna za zdravstvene, socijalne i humanitarne projekte i programe

Financijska potpora za pojedini program/projekt može biti odobrena u iznosu od najmanje 5 000 kuna do najviše 200 000 kuna, a u okviru ovog javnog natječaja prijavitelji mogu prijaviti i ugovoriti samo jedan program/projekt.

PODIJELITE

Zagrebačka županija objavila je javni natječaj za dodjelu 2,2 milijuna kuna za financiranje programa i projekata zdravstvenog, socijalnog, humanitarnog značenja na području Zagrebačke županije u 2018. godini. Prijave se podnose do 5. travnja 2018. godine.

Prijaviti se mogu udruge i druge neprofitne organizacije te ustanove čija je djelatnost briga za djecu s posebnim potrebama, a čiji je osnivač Republika Hrvatska ili jedinica lokalne samouprave na području Zagrebačke županije. Programi i projekti od posebnog interesa za Zagrebačku županiju odnose se na zdravstvene, socijalne i humanitarne programe, programe i projekte zaštite od nasilja u obitelji te one umirovljeničkih udruga.

Prijavitelji moraju djelovati na području Županije najmanje godinu dana prije dana objave javnog natječaja, a udruga mora biti upisana u Registar neprofitnih organizacija. Također, prijavitelji moraju imati osigurane ljudske te materijalne resurse za provedbu programa i projekta čije osnovno područje djelovanja i ciljevi moraju biti zdravstvenog, socijalnog ili humanitarnog karaktera. Program i projekt koji provodi udruga ili druga neprofitna organizacija mora obuhvaćati osobe s prebivalištem na području Zagrebačke županije, biti besplatan za korisnike kojima je namijenjen, a njegovo provođenje ne smije trajati dulje od 12 mjeseci.

Financijska potpora za pojedini program/projekt može biti odobrena u iznosu od najmanje 5 000 kuna do najviše 200 000 kuna, a u okviru ovog javnog natječaja prijavitelji mogu prijaviti i ugovoriti samo jedan program/projekt.

Iz Zagrebačke županije pozivaju udruge i druge neprofitne organizacije da svoje prijave i propisane obrasce dostave preporučenom poštom najkasnije do 5. travnja 2018. godine na adresu: Zagrebačka županija, Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb, Ulica grada Vukovara 72/V, 10 000 Zagreb, s naznakom “Prijava programa – zdravstvena, socijalna i humanitarna djelatnost – NE OTVARAJ ” ili osobno na navedenoj adresi u Pisarnici na 6. katu.

Tekst javnog natječaja, upute za prijavitelje i prijavni obrasci nalaze se ovdje, a više informacija može se dobiti u Upravnom odjelu za zdravstvo i socijalnu skrb, Ivana Lučića 2a/VI, Zagreb te na brojeve telefona 6009-485, 6009-447, 6009-405.