Home Vijesti Vlada prihvatila kreditno zaduženje grada u iznosu od 31 milijun kuna

Vlada prihvatila kreditno zaduženje grada u iznosu od 31 milijun kuna

Sredstva će se koristiti za rekonstrukciju i dogradnju vrtića te uređenje prometne infrastrukture

PODIJELITE

Odlukom Vlade Republike Hrvatske, dana je suglasnost Gradu Velikoj Gorici za zaduženje kod Hrvatske poštanske banke d.d., Zagreb u iznosu od 31.000.000,00 kuna. Roko otplate kredita je sedam godina bez počeka, u jednakim tromjesečnim ratama, uz promjenjivu godišnju kamatnu stopu u visini prinosa na trezorske zapise Ministarstva financija na 364 dana uvećano za fiksnu kamatnu maržu od 0,18% i jednokratnu naknadu za obradu zahtjeva u visini 0,01% od iznosa odobrenog kredita.

Sredstva će se koristiti za financiranje kapitalnih projekata: Rekonstrukcija i dogradnja dječjeg vrtića Žirek u Koprivničkoj ulici i Uređenje prometne infrastrukture, sukladno Odluci Gradskog vijeća Grada Velike Gorice za dugoročno zaduživanje u 2022. godini od 28. travnja 2022.

Radi ostvarenja zaduženja iz točke I. ove Odluke, zadužuje se Grad Velika Gorica da izradi planove proračunske potrošnje za godine u kojima treba planirati sredstva za otplatu kredita.

U nastavku se nalazi i Odluka Vlade RH.

Odluka Vlade RH