Home Gospodarstvo Uskoro daljnji radovi na rekonstrukciji nasipa, posao od 6 milijuna eura dobila...

Uskoro daljnji radovi na rekonstrukciji nasipa, posao od 6 milijuna eura dobila velikogorička tvrtka

PODIJELITE
Foto: ilustracija

Odabran je izvođač i uskoro će i službeno započeti radovi na desnoj obali Savskoga nasipa, skupoj i dugoočekivanoj rekonstrukciji dionice od Drnka do Suše.

Projekt je podijeljen u četiri faze. Prvo će se gradit FAZA 2 kod ustave Prevlaka. Odabran je izvođač i za FAZU 3 do Suše, otprilike do spoja s transverzalnim nasipom, no ovdje još do kraja nisu riješeni imovinsko-pravni odnosi.

Najkompleksniju FAZU 1 od Drnka do Strušca s tri betonske obaloutvrde, kao i cijeli projekt, usporila je županijska cesta koja prolazi krunom nasipa. Zbog nje se je trebala mijenjati lokacijska dozvola.

Radove na FAZI 2 (od 3+100 do 7+650) u vrijednosti od 5.370.213,42 eura + PDV obavit će tvrtka LAPOR d.o.o. iz Velike Gorice, dok će FAZU 3 (od 0+420 do 3+100) raditi VODOPRIVREDA ZAGREB d.d. za 4.699.302,75 + PDV. Na natječaju za FAZU 2 nominalne vrijednosti 6 milijuna eura velikogorička tvrtka je bila jedini ponuditelj, dok se na natječaj za FAZU 3, nominalne vrijednosti 4,8 milijuna eura, javila i slovenska tvrtka NIVO EKO d.o.o. s ponudom od gotovo 8 milijuna eura + PDV.

Obje tvrtke, Lapor d.o.o. i Vodoprivreda Zagreb d.d., imaju istoga vlasnika. Kroz godine su izvele brojne gradnje i rekonstrukcije vodnih građevina u Hrvatskoj.

PROBLEMI I RJEŠENJA

Problemi s nasipom odavno su poznati. Građen je u etapama sredinom prošlog stoljeća od aluvijalnih materijala iz pozajmišta neposredno uz obalu rijeke, a dokumentacija o izvedbi ne postoji. Tijekom godina korištenja doživio je razne oblike nestabilnosti, proboja i prelijevanja.

Presjeci, Faza II

Nasip nema dovoljnu visinu. Kruna nasipa, kojom jednim dijelom prolazi županijska cesta, a drugim makadamska servisna cesta, povećat će se rekonstrukcijom za do 1,20 metara. Nasip nema zadovoljenu unutarnu stabilnost procjeđivanja kroz tijelo. Rekonstrukcija predviđa kontrolirano vođenje procjedne linije kroz tijelo nasipa i visinsko sniženje iste. Nasip nema zadovoljeno kontrolirano procjeđivanje kroz temeljno tlo, pa je predviđen element koji će kontrolirati procjeđivanje ispod nasipa. Otpornost na površinsku eroziju trebala bi biti riješena mjerama uređenja obalnog i zaobalnog pokosa. Također će biti ublaženi i nagibi pokosa, koji su prestrmi.

Presjeci, faza III

Promet vozilima po kruni nasipa bit će riješen kroz izradu projekta za fazu I. Preporuka je bila da buduća prometnica što više vodi uz nožicu zaobalnog pokosa, a što manje po kruni nasipa, no nije opstala. Cesta će, izgleda, ostati gdje jest.

Na mjestima gdje je inundacijski pojas ugrožen ili ne postoji te ondje gdje je uslijed dubokih kliznih ploha došlo do ugroze integriteta nasipa, isti će biti izmješten ili će biti sagrađene obaloutvrde.