Home Tagovi Govedo tur

Tag: govedo tur

FRIK IZ KVARTA – Intervju s govedom Tur

Ekskluzivni intervju s jednom predstavnicom goveda za koje se misli da je odavno izumrlo, ali koje u strogoj tajnosti opstaje već stoljećima na lokaciji...

Tur – govedo po kojem je Turopolje dobilo ime

Prikaze tura nalazimo i u poznatima spiljama Lascaux i Chauvet u Francuskoj, o njegovim migracijama piše grčki povjesničar Herodot, a spominje se i u Bibliji

Govedo tur vraća se na europske pašnjake

Još 2014. dva su Sayaguesa bika Projekta Tauros puštena na Velebit, gdje su se uklopili u stado boškarina