Home Zanimljivosti Svjetski je dan prijateljstva

Svjetski je dan prijateljstva

PODIJELITE

Svjetski dan prijateljstva je inicijativa koju ju je UNESCO predstavio Generalnoj skupištini UN-a još 1997. godine, a koja je definirala kulturu mira kao niz vrijednosti, stavova i akcija koje odbacuju sve vrste nasilja uz nastojanja da se spriječe mogući konflikti već u samim počecima.

Međunarodni dan prijateljstva proglašen je 2011. godine od strane UN-a imajući na umu viziju da prijateljstvo među ljudima, zemljama, kulturama i individualcima može stvoriti uvjete mira i doslovce graditi mostove među zajednicama.

Rezolucija (A/RES/65/275) stavlja naglasak na uključivanje mladih ljudi, budućih vođa, u aktivnosti zajednica koje uključuju različite kulture i promoviraju međunarodno razumijevanje i poštivanje različitosti.

UN potiče vlade, međunarodne organizacije i civilna društva da obilježavaju Međunarodni dan prijateljstva organizirajući različita događanja, inicijative, kako bi doprinijeli stvaranju međunarodnog zajedništva i promovirali na taj način dijalog među civilizacijama, solidarnost i obostrano razumijevanje i mirenje.

Izvor: Ekomreža