Home Izdvojeno PRVI NATJEČAJ Prijavite programe prevencije neprihvatljivih ponašanja kod djece

PRVI NATJEČAJ Prijavite programe prevencije neprihvatljivih ponašanja kod djece

Na raspolaganju je 250 tisuća kuna

PODIJELITE
Foto: Ilustracija (arhiva)

Kreće sezona natječaja, a prilika je to za udruge, pravne i fizičke osobe da od Grada Velike Gorice zatraže sufinancranje za svoje programe i specifučnosti kojima se bave. Prvi na redu je program pozitivnog razvoja i prevencije društveno neprihvatljivih ponašanja djece i mladih za 2020. na kojem mogu participitrati sve udruge koje zagovaraju, bave se ili promišljaju u tom smjeru.

Grad je osigurao 250 tisuća kuna, a jedana program može najmanje dobiti pet ili pak najviše 50 tisuća kuna.

Udruge trebaju biti s područja Velike Gorice, a evo u kojem bi smjeru trebao ićoi predloženi program:

-programi jačanja socijalnih vještina te stjecanja kompetencija usmjerenih ostvarivanju dobrobiti djece i mladih;
– programi koji se bave organiziranjem slobodnog vremena djece i koji su inkluzivni u odnosu na ranjive skupine djece;
– programi koji sadrže jasno određeno područje za koje se prijavljuju te su usklađeni s Programom javnih potreba za djecu Grada Velike Gorice za 2020. g. (Službeni glasnik Grada Velike Gorice br. 8/2019);
– programi koji obuhvaćaju područja rada s djecom i mladima izravno, sa
zaposlenicima u sustavu odgoja, obrazovanja i socijalne skrbi te s roditeljima;
-programi koji su se pokazali uspješnima, prema evaluaciji i povratnim informacijama iz odgojno-obrazovnih ustanova;
– programi koji zadovoljavaju one potrebe koje nisu obuhvaćene odgojno-obrazovnim procesom i redovnim djelatnostima vrtića, škola, ustanova socijalne skrbi i drugih ustanova koje se bave djecom i mladima;
– programi čiju je provedbu moguće organizirati tijekom školske godine 2019/20. i početkom školske godine 2020/21;
– programi koji podrazumijevaju raznolikost i sveobuhvatnost u pristupu prevenciji problema u ponašanju sa ciljem jačanja zaštitnih i smanjivanja rizičnih činitelja za uključivanje u rizična ponašanja i/ili poremećaje u ponašanju;
– programi koji se provode na tri razine prevencije: univerzalnoj, selektivnoj i indiciranoj.

Rok za podnošenje prijedloga programa je 31. siječnja 2020., a više informacija i načine projave potražite OVDJE.