Home Izdvojeno Prihvaćeno izvješće o Proračunu, kreditno zaduživanje grada te dodatno financiranje za sanaciju...

Prihvaćeno izvješće o Proračunu, kreditno zaduživanje grada te dodatno financiranje za sanaciju prometnica

PODIJELITE

Šesta sjednica Gradskog vijeća Grada Velike Gorice u četvrtak je imala 13 točaka od kojih su najviše rasprave potaknule točke Izvješća o radu gradonačelnika, Prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna, izvješće o radu VG Čistoće te kreditiranje Grada u iznosu od 31 milijun kuna.

Prva točka dnevnog reda bila je Izvješće o radu gradonačelnika za razdoblje lipanj – prosinac 2021. kroz koje je gradonačelnik prikazao na koji način su utrošena sredstva Proračuna, koji su projekti provedeni te koje su investicije bile u navedenom razdoblju. Kompletno Izvješće je vidljivo na stranicama Grada.

Aktivno se radilo na uređenju kapaciteta predškolskih i školskih objekata, vatrogasnih domova, dječjih parkova, a asfaltirane su i brojne prometnice. Nove mogućnosti donijela je studija prijevoza, a gradonačelnik je podsjetio i na potpisani aneks ugovora o javnom prijevozu.

„Kad govorimo o komunalnoj infrastrukturi, asfaltiran je velik broj novih prometnica, sanirani su kolnici, nogostupi, a nastavljen je i projekt Aglomeracije. Nastavljamo komunalno opremanje poslovne zone Meridijan 16, a u završnoj fazi su i planovi za proširenje, što nas posebno veseli“, kaže gradonačelnik Ačkar. U programu mjesne samouprave provedeni su radovi na adaptaciji ili sanaciji društvenih i sportskih domova, izgrađuju se i uređuju kombinirana igrališta, grad vodi računa o svim skupinama stanovnika, pa je uz božićnice isplatio i uskrsnice.

Dovršeni ključni projekti, sedam ugovora potpisano za EU projekte

Od ključnih projekata dovršen je novi objekt vrtića u Selnici Ščitarjevskoj gdje je osigurano 50 mjesta za djecu, uz prostore društvene namjene. Dovršeni su radovi u Lukavcu za potrebe jasličke skupine, a intenzivno se radi i na vrtiću u Buni. Napravljen je elaborat za izgradnju nove škole u Dubrancu koja je stradala nakon potresa, a Ačkar je posebno istaknuo i pohvalio aktivnosti Stožera civilne zaštite tijekom pandemije i potresa, kao i činjenicu da su zbrinuti svi građani kojima su stambeni objekti oštećeni u potresu.

Sedam ugovora potpisano je za EU projekte, među kojima su Društveni centar u Novom Čiču, projekt Judo inkluzije, Centra za starije osobe i poduzetnički inkubator. Poboiljšana je biciklistička infrastruktura, a nastavlja se energetska obnova škola i vrtića.

„Grad nastavlja sa svim aktivnostima koje je imao i do sada. Nastavljamo raditi u interesu naših građana“, zaključio je Ačkar.

Reagirao je SDP-ov Ivo Jelušić. Navodi kako bi se u Izvješću trebalo više govoriti o projektu Aglomeracije jer smatra kako se isti neće završiti u planiranim rokovima jer ne postoji rješenje za Pročistač. Marjana Kuliš navodi da se od obećanih projekata nije odustalo, a reagirao je i Ivan Bekavac koji napominje kako u Izvješću nema dovoljno informacija o zdravstvenoj skrbi i obnovi nakon potresa.

Proračun: Najveće povećanje troškova je zbog subvencije javnog prijevoza

Druga točka dnevnog reda bio je Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Velike Gorice za 2021. godinu, koji je na koncu i prihvaćen, s 14 glasova, ali ne bez glasne rasprave.

U razdoblju od 1.1. do 31.12.2021. ostvareni su ukupni prihodi i primici Proračuna Grada Velike Gorice u iznosu od 481.882.930,18 kn ili 83,40% godišnjeg plana, a ukupni rashodi i izdaci ostvareni su u iznosu od 493.240.964,80 kn ili 87,90% od godišnjeg plana. Iz navedenog proizlazi da je u razdoblju od 1.1. do 31.12.2021. godine ostvaren manjak prihoda i primitaka tekućeg razdoblja u iznosu od 11.358.036,62 kn, a koji sa manjkom iz 2020. godine od 27.140.701,76 kn čini ukupan manjak prihoda i primitaka u iznosu 38.498.736,38 kn.

Gradonačelnik Krešimir Ačkar navodi kako je iza njih zahtjevna godina puna izazova te da je došlo do povećanja troškova u brojnim segmentima. Najveće povećanje troškova je, navodi, subvencija javnog prijevoza koja sada prema ZET-u iznosi 3,6 milijuna kuna svakog mjeseca. Unatoč tome, smatra da s obzirom na to da su svi razvojni i socijalni programi nastavljeni i pojačani mogu biti zadovoljni financijskim rezultatima u prethodnoj godini.

SDP-ovac Jelušić, dotaknuo se proračunskog manjka od oko 43 milijuna kuna. Kaže kako takvo planiranje nije održivo. I GLAS-ov Goran Beus Richemberg smatra da ova razina zaduženosti poziva na akciju te da gradu hitno treba dobar financijski direktor.

Izvješće o radu VG Čistoće

Treća točka Dnevnog reda bilo je Izvješće rada VG Čistoće. Podatke je o sakupljanju i odvozu komunalnog otpada, odvojenom sakupljanju otpada te održavanju čistoće iznio direktor VG Čistoće Ivan Rak. Navodi kako trenutno postoji nešto više od 21 tisuću korisnika te da je u 2021. godini ukupno odloženo 22,760 tona otpada. Odvojeno je prikupljeno 5.164 tona otpada od čega je 2.413 tona odloženo na odlagalištu.

Na to se osvrnuo Marijo Zdelar koji smatra neprihvatljivim da je samo dio predan na obradu ovlaštenim obrađivačima. Navodi da se nadao vidjeti informacije o kompostani, reciklažnom dvorištu i drugim projektima te predlaže uvođenje kartica za građane koji bi mogli biti dobar izvor informacija za nagrađivanje i motiviranje građana. Oporba podržava video nadzor, no smatraju da nedostaje plan za nadolazeće razdoblje. Prijedlog je izglasan s 14 glasova i 6 glasova protiv.

Grad se zadužuje za 31 milijun kuna za projekt vrtića i prometnica

Sljedeća točka bio je Prijedlog Odluke za dugoročno zaduživanje u 2022. godini. Pročelnica je iznijela informacije da se radi o zaduženju od 31 milijuna kuna, a financijski iznos koristit će se za uređenje prometne infrastrukture i rekonstrukciju i dogradnju dječjeg vrtića Žirek.

Zoran Lovrić tvrdi da zaduživanje nije dobra opcija, te iako mu je drago da je razlog rekonstrukcija vrtića, smatra da sanacija prometnica ne bi trebala biti razlog zaduženja. U ime kluba SDP-a govorio je Ivo Jelušić navevši da su uvjeti financiranja dobri, no da postoje drugi načini financiranja poput brojnih natječaja. Jelušić smatra da će ovakav ritam zaduženja dovesti do ogromnih zaduženja grada.

VRAĆANJE KREDITA KROZ EU FONDOVE

Juraj Odrčić je u ime kluba HDZ-a navodi da se krediti uzimaju kako bi se projekti mogli izvršiti sada umjesto da se na njih čeka. Kao primjere navodi Dječji vrtić u Velikoj Mlaki i sportsku dvoranu u Novom Čiču za koje su ranije dizani krediti, a već su otplaćeni ili će uskoro biti. Smatra da nema potrebe za plašenjem i da ta zaduženja grad može podnijeti. Slojšek navodi da, iako su te investicije korisne, ne misli da će se kredit moći lako vratiti. Pročelnik Domagoj Ilečić nakon rasprave objašnjava kako je u planu prijava za EU fondove za navedeni vrtić te da će financijska sredstva na taj način biti vraćena.

Određena cijena povlaštenih parkirnih karata za dobrovoljne darivatelje krvi

Sljedeća točka Dnevnog reda bila je Odluka o organizaciji, načinu naplate i kontrole parkiranja u Gradu Velikoj Gorici kojom se daje povlaštena karta za dobrovoljne darivatelje krvi i to muškarce s 40 i više puta darovanom krvi i žene s 30 i više puta darovanom krvi. U Odluci se mijenja članak 27. stavak 2. koji sada glasi da je visina godišnje naknade za korisnike povlaštenih karata za osobe s invaliditetom 10 kuna, za dobrovoljne darivatelje krvi i to muškarce s 40 i više puta darovanom krvi i žene s 30 i više puta darovanom krvi 10 kuna.

Prihvaćeno dodatno financiranje za sanaciju prometnica

Raspravu je pokrenuo i Prijedlog aneksa Ugovora o financiranju troškova sanacije prometnica za potrebe EU projekta Velika Gorica „Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda Aglomeracije Velika Gorica“. Po prijedlogu procijenjena vrijednost sanacije prometnica iznos 50.565.592,30 kuna. Oporba navodi kako je jasno da do sada provedeni radovi nisu kvalitetni i traže pojačani nadzor trenutnih i budućih radova. Većinom glasova je Prijedlog prihvaćen.

Na Dnevnom redu našle su se i Prijedlog Zaključka o davanju ovlaštenja gradonačelniku Grada Velike Gorice za potpisivanje Ugovora o kupoprodaji nekretnina, Prijedlog Zaključka o oslobađanju plaćanja korištenja sportskih objekata kojima upravlja Ustanova za upravljanje ŠRC-om, Prijedlog Odluke o izboru najpovoljnijih ponuda na natječaju za zakup poljoprivrednog zemljišta, Prijedlog Zaključka o potpisivanju Ugovora o upravljanju Odlagalištem komunalnog otpada Mraclinska Dubrava, Prijedlog Zaključka o davanju mišljenja na nacrt Komunikacijske strategije i komunikacijskog akcijskog plana Strategije razvoja Urbane aglomeracije Zagreb za razdoblje do 2027. godine te su dane informacije o projektu Aglomeracija.