Home Izdvojeno Predložite članove i zamjenike Savjeta mladih Zagrebačke županije

Predložite članove i zamjenike Savjeta mladih Zagrebačke županije

Na mandat od tri godine, trinaest članova Savjeta mladih te trinaest zamjenskih članova, izabrat će Županijska skupština Zagrebačke županije.

PODIJELITE
foto: Kronike Velike Gorice/Arhiva

Županijska skupština Zagrebačke županije osnovat će Savjet mladih Zagrebačke županije kao savjetodavno tijelo Županije. Cilj je aktivnije uključiti mlade u razvoj javne politike za mlade na području županije. Skupština je objavila javni poziv za predlaganje kandidata za članove i zamjenike članova Savjeta mladih. Na mandat od tri godine, trinaest članova Savjeta mladih te trinaest zamjenskih članova, izabrat će Županijska skupština Zagrebačke županije.

Kandidati za članove Savjeta mladih Zagrebačke županije moraju biti državljani Republike Hrvatske s prebivalištem ili boravištem na području Zagrebačke županije, u dobi od 15 do navršenih 30 godina života. Prijedlozi se podnose Odboru za izbor i imenovanja Županijske skupštine Zagrebačke županije do 15. siječnja 2018. godine.

– Pravo predlaganja kandidata za članove Savjeta mladih Zagrebačke županije imaju udruge koje su sukladno statutu ciljno i prema djelatnostima opredijeljene za rad s mladima i za mlade, učenička vijeća, studentski zborovi, pomladci političkih stranaka, sindikalnih ili strukovnih organizacija u Republici Hrvatskoj i neformalne skupine mladih od najmanje 50 mladih, a svi sa sjedištem na području Zagrebačke županije. Prilikom isticanja kandidature za člana predlagatelji mogu predložiti samo jednog kandidata za člana te jednog kandidata za njegovog zamjenika – objasnili su u Zagrebačkoj županiji.

Tekst javnog poziva i prijavnica nalaze se na web-stranici Zagrebačke županije ovdje te na web stranici Savjeta mladih Zagrebačke županije ovdje. Važno je da propisana prijavnica bude ovjerena pečatom i potpisom ovlaštene osobe predlagatelja.

Kandidature s pripadajućom dokumentacijom dostavljaju se na adresu: Zagrebačka županija, Odbor za izbor i imenovanja Županijske skupštine Zagrebačke županije, Ulica grada Vukovara 72/V, 10 000 Zagreb, s naznakom „Prijedlog kandidature za izbor člana i zamjenika člana Savjeta mladih Zagrebačke županije“.