Home Izdvojeno Milijunski natječaj za organizaciju županijskih turističkih manifestacija

Milijunski natječaj za organizaciju županijskih turističkih manifestacija

PODIJELITE

Zagrebačka županija raspisala je milijun kuna vrijedan javni natječaj za dodjelu potpora manifestacijama značajnim za turističku ponudu Zagrebačke županije u 2015. godini. Natječaj je otvoren do 20. ožujka.

Pravo na potporu za manifestacije značajne za turističku ponudu Zagrebačke županije mogu ostvarit trgovačka društva, obrti,zadruge, udruge, javne ustanove, ustanove u kulturi, umjetničke organizacije, jedinice lokalne samouprave i turističke zajednice koje su registrirane na području Zagrebačke županije i koje organiziraju manifestaciju na njezinom području. Podnositelj zahtijeva može prijaviti i ostvariti potpore za najviše tri manifestacije, a potpora može iznositi do 75 posto prihvatljivih troškova manifestacije. Potpore po pojedinom korisniku mogu iznositi najviše 100 tisuća kuna.

POTREBNA DOKUMENTACIJA

Uz popunjen prijavni obrazac za natječaj, obavezno je priložiti program manifestacije, financijski plan manifestacije sa svim prilozima, dokaz o pravnom statusu organizatora, ovjerenu potvrdu nadležne porezne uprave o nepostojanju duga prema državi, ne starija od 30 dana i popunjen obrazac koji se odnosi na korištene državne potpore i poticaje.

Sredstva iz natječaja biti će namijenjena za sufinanciranje najma opreme, nabave radnog/potrošnog materijala vezanog za organizaciju događanja, najma prostora za održavanje događanja, najma prijevoznih sredstava u svrhu prijevoza organizatora i izvođača vezanih uz organizaciju, troškove smještaja, putne troškove, te honorare izvođača i vanjskih suradnika, troškove promocije, itd.