Home Gospodarstvo Kroz EU projekt do prevencije institucionalizacije osoba starije životne dobi

Kroz EU projekt do prevencije institucionalizacije osoba starije životne dobi

Projekt doprinosi rješavanju problema nedovoljnih kapaciteta i vrsta socijalnih usluga za osobe starije životne dobi na području grada Zagreba i grada Velike Gorice

PODIJELITE

„Aktivni uz podršku – širenje socijalnih usluga na području UA Zagreb“ projekt je u kojem su Grad Velika Gorica i Grad Zagreb u 2020. godini sudjelovali kao partneri u projektnoj prijavi pod nazivom, a čiji je prijavitelj bila Udruga za pomoć i edukaciju žrtava mobbinga.

Sredinom lipnja 2021. godine Hrvatski zavod za zapošljavanje, Ured za financiranje i ugovaranje projekata Europske unije donio je odluku o prolasku projektnog prijedloga u fazu tri „Donošenje odluke o financiranju“, a potom je 1. studenoga 2021. godine Udruga za pomoć i edukaciju žrtava mobbinga potpisala Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt financiran iz Europskog socijalnog fonda.

Uzevši u obzir epidemiološku situaciju, 15. prosinca 2021. godine putem ZOOM platforme održana je inicijalna konferencija ovog projekta gdje su se ukratko bili prezentirani projekt, njegovi ciljevi, rezultati i aktivnosti.

Foto: Unsplash

Naime, projekt doprinosi rješavanju problema nedovoljnih kapaciteta i vrsta socijalnih usluga u zajednici koje će omogućiti prevenciju institucionalizacije osoba starije životne dobi na području grada Zagreba i grada Velike Gorice.

Opći cilj ovog projekta je poticanje prijelaza s institucionalnih socijalnih usluga na usluge zajednice. Specifični ciljevi projekta su pružanje podrške procesu deinstitucionalizacije,  podizanje svijesti javnosti, razvoj, širenje i unaprjeđenje kvalitete izvaninstitucionalnih usluga, provedba aktivnosti pomoći u kući, mobilnog stručnog tima, savjetovanja i pomaganja za osobe starije životne dobi, jačanje kapaciteta stručnjaka i osoba koje rade s pripadnicima ciljanih skupina za organiziranje i pružanje izvaninstitucionalnih socijalnih usluga i provedbu procesa deinstitucionalizacije.

Razdoblje provedbe projekta je 22 mjeseca (od 1. studenoga 2021. godine do 1. rujna 2023. godine), a ukupna vrijednost projekta je 1.999.893,00 kuna, što je i ukupan iznos bespovratnih sredstava. Sredstva osigurana iz Državnog proračuna Republike Hrvatske čine 15%, a potpora Europske unije 85%.

Uloga Grada Velike Gorice u projektu je kroz aktivnu suradnju s projektnim partnerima te Udrugom umirovljenika grada Velike Gorice (kao projektnim suradnikom) doprinijeti ispunjavanju specifičnih ciljeva projekta.

Provedbom svih navedenih usluga kroz ovaj projekt omogućit će se prevencija institucionalizacije osoba starije životne dobi i poboljšati kvaliteta njihovog života.