Home Izdvojeno Jednokratna pomoć za obitelji s četvero malodobne djece

Jednokratna pomoć za obitelji s četvero malodobne djece

Zahtjev se podnosi do 21.12., a jednokratna pomoć po djetetu je 500 kuna

PODIJELITE

Roditelji četvero i više malodobne djece koji imaju prebivalište na području Grada Velike Gorice mogu ostvariti pravo na jednokratnu novčanu pomoć. Uvjet je da  sva malodobna djeca žive u istom kućanstvu kao i roditelji, te ako su korisnici dječjeg doplatka, a zahtjev se može predati do 21.prosinca 2018.

Visina iznosa novčane pomoći ovisi o broju malodobne djece, a za svako malodobno dijete iznosi 500,00 kuna.

Obrazac zahtjeva za isplaćivanje jednokratne novčane pomoći moguće je preuzeti na webu Grada Velike Gorice ili na porti Gradske uprave te je isti potrebno predati u Pisarnicu Grada Velike Gorice, šalter br. 1.

Uz Zahtjev potrebno je priložiti sljedeće dokumente:
1) izvadak iz matične knjige rođenih ili rodni list za svako malodobno dijete
2) preslike osobnih iskaznica ili uvjerenja o prebivalištu roditelja i sve malodobne djece koja s roditeljima žive u istom kućanstvu (uvjerenje o prebivalištu ne starije od 6 mjeseci)
3) presliku kartice tekućeg ili žiro računa jednog od roditelja ili obavijest od FINE o otvaranju posebnog računa ovršenika ako je tekući ili žiro račun pod ovrhom
4) presliku rješenja o priznavanju prava na dječji doplatak
5) preslika dokumenta na kojem je vidljiv OIB vlasnika tekućeg ili žiro računa
6) dokaz o dodjeli djece na brigu i skrb ako je došlo do razvoda braka ili prestanka izvanbračne zajednice