Home Gospodarstvo GORICA STAKLO Jačanje konkurnetnosti, učinkovitosti i kvalitete

GORICA STAKLO Jačanje konkurnetnosti, učinkovitosti i kvalitete

Provedbom projekta sufinanciranog iz EU fondova goričko poduzeće će u predstojećem trogodišnjem razdoblju povećati svoju konkurentnost

PODIJELITE

Provedbom projekta sufinanciranog iz Europskog fonda za regionalni razvoj u okviru Operativnog programa konkurentnost i kohezija velikogoričko poduzeće Gorica staklo u predstojećem trogodišnjem razdoblju planira povećati svoju konkurentnost. Učnit će to kroz dvije velike inicijative a koje se odnose na nastavak tehnološke modernizacije i automatizacije proizvodnje te poboljšanje učinkovitosti, djelotvornosti i prilagodljivosti poslovnih procesa.

Kroz uspostavu integriranog sustava upravljanja kvalitetom, okolišem, energijom i sigurnošću, poslovanje Gorica stakla će se uskladiti sa zahtjevima upravljanja koji proizlaze iz normi:
– HRN EN ISO 9001:2015, Sustavi upravljanja kvalitetom
– HRN EN ISO 14001:2015, Sustavi upravljanja okolišem
– HRN EN ISO 50001:2012, Sustavi upravljanja energijom
– HRN ISO 45001:2018, Sustavi upravljanja zaštitom zdravlja i sigurnosti pri radu.

“Za uspješno vođenje i rad poduzeća, potrebno je njime upravljati na sustavan i razvidan način. Uspjeh je puno izvjesniji kao posljedica primjene i održavanja sustava upravljanja kvalitetom. ISO 9001 je najraširenija međunarodna norma koja postavlja zahtjeve za uspostavu, održavanje i neprestano poboljšavanje sustava upravljanja kvalitetom. Sustavi upravljanja kvalitetom, uspostavljeni prema zahtjevima norme ISO 9001, danas se koriste u cijelom svijetu, a certifikacija takvih sustava predstavlja općeprihvaćen način dokazivanja (sadašnjim i potencijalnim) kupcima i partnerima da će proizvod zadovoljiti njihove zahtjeve prema kvaliteti”, poručuju iz Gorica stakla.

Ovaj projekt će se provesti, ne samo kako bi se ishodili formalni certifikati o usklađenosti s navedenim normama nego kako bi se stvorili i temelji za održivu provedu plana razvoja poduzeća. Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Ukupna vrijednost projekta iznosi 341 tisuću kuna, od čega EU potpora čini  219.740,40 kuna.

Sadržaj priopćenja isključiva je odgovornost Gorica Stakla d.o.o.