Home Kultura Festival drvenih kapela večeras u Buševcu

Festival drvenih kapela večeras u Buševcu

PODIJELITE
Festival drvenih kapela Sancta Barbara danas glazbom poziva da posjetite Kapelu sv. Ivana Krstitelja u Buševcu. Koncert počinje u 20 sati, a ulaz je besplatan.

Udaraljke, marimba, vibrafon…

Uz crkvu sv. Barbare u Velikoj Mlaki, ova u Buševcu je najvrjednija drvena sakralna građevina. Bila je uzorak za niz drvenih kapela u Turopolju i Pokuplju.
Nju će uglazbiti mladi udaraljkaš Luka Ivir zanimljivim programom za marimbu i vibrafon. Uz Bachovu fugu iz Sonate za violinu br.1 i Piazzollin Verano Porteño, na marimbi ćemo slušati skladbe naših suvremenika I. Kuljerić Bilić, N. J. Živkovića, E. Séjournéa, kao i skladbu za vibrafon i zvučnu pozadinu I. Lešnika. Luka je upravo pred diplomskim ispitom na Muzičkoj akademiji Sveučilišta u Zagrebu, u klasi prof. Ivane Kuljerić Bilić.

O kapeli sv.Ivana Krstitelja

Prva, drvena crkva sagrađena je 1668. godine, a 1768. godine sagrađena je nova lađa. Stara crkva je postala svetište novoj. Sve je izvedeno na tradicijski način. Iznad glavnog pročelja je mali drveni zvonik pokriven šindrom. Zidovi crkve izvedeni su od hrastovih platica, na nemški vez, a unutrašnje plohe obložene su oplatom od jelovih dasaka. Dakle, kapela je izgrađena bez ijednog čavla.
Unutrašnjost je oslikana, a posebno je vrijedan stari barokni glavni oltar, djelo radionice Mihaela Komersteinera, arhitektonski koncipiran s trodjelnim retablom, polikromiran, mramoriziran i ukrašen bogatom rezbarnom vegetabilnom ornamentikom. Zanimljivo je i pučko barokno slikarstvo 17. stoljeća na drvenoj oplati svetišta. Bočni oltari sv. Roka i sv. Josipa kvalitetna su ostvarenja nepoznate domaće radionice s početka 18. stoljeća na kojima su, na žalost, originalne skulpture titulara zamijenjene tirolskim radovima s početka 20. stoljeća. Zanimljive su oslikane uklade, djelo pučkog naivnog slikarstva 18. stoljeća.