Home Gospodarstvo Danas kreće čipiranje kanti za miješani otpad u Buševcu

Danas kreće čipiranje kanti za miješani otpad u Buševcu

'Kako bi olakšali i ubrzali postupak označavanja, ljubazno molimo sve korisnike da pripreme OIB vlasnika nekretnine'

PODIJELITE

Kako smo proteklog tjedna najavljivali, VG Čistoća danas započinje sa označavanjem i uvođenjem posuda za miješani komunalni otpad (tzv. čipiranje zelene kante) korisnika u naselju Buševec u evidencijski sustav.

Inače, tamo će se označavanje posuda vršiti utorkom u dane odvoza.

Zakon o gospodarenju otpadom (NN 84/2021) obvezuje davatelja usluge prikupljanja komunalnog otpada da u sustavu gospodarenja otpadom provodi načelo jednakih uvjeta za sve korisnike, a što uključuje i izdavanje računa za izvršene usluge. Kako bi mještani zbog utjecaja na kvalitetu življenja obližnjeg Odlagališta neopasnog otpada Mraclinska Dubrava zadržali pravo zbrinjavanja komunalnog otpada bez naplate, Grad Velika Gorica je preuzeo obvezu podmirenja tih troškova nedavno usvojenom Odlukom o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada (Službeni glasnik GVG 6/2021).

Davatelj usluga VG Čistoća će stoga ubuduće troškove za prikupljanje i zbrinjavanje komunalnog otpada korisnika iz navedenih naselja obračunavati Gradu Velikoj Gorici, a što zahtjeva i evidenciju predanih kanti na odvoz koja se vodi očitavanjem koda sa zelene kante prilikom preuzimanja otpada.

– Molimo korisnike da djelatnicima VG Čistoće omoguće označavanje posuda te da posude ostave na dostupnom mjestu jer bez označavanja neće moći koristiti pogodnost odvoza miješanog komunalnog otpada bez naplate. Kako bi olakšali i ubrzali postupak označavanja, ljubazno molimo sve korisnike da pripreme OIB vlasnika nekretnine – poručili su iz VG Čistoće.

Također, podsjećamo da će u sljedećim tjednima djelatnici VG Čistoće korisnicima u ovim naseljima podijeliti dodatne spremnike za odvojeno prikupljanje otpada, plave kante za papir, žute za plastičnu i metalnu ambalažu, te smeđe posude ili kompostere za biootpad. Navedene posude za reciklabilni otpad će se od 1. ožujka 2022. godine koristiti u novom sustavu gospodarenja otpadom u Velikoj Gorici.

Za sve dodatne informacije građani mogu nazvati VG Čistoću na broj 01/ 6566-758 ili poslati upit mailom na vgcistoca@vgcistoca.hr.