Home Tagovi VG čistoća

Tag: VG čistoća

OPĆINA ORLE: Od srpnja će prikupljanje otpada provoditi VG Čistoća

Kao i Općini Kravarsko, i u Općini Orle je došlo do raskida Ugovora o koncesiji s dosadašnjim koncesionarom Eko-Flor Plus d.o.o. zbog predložene previsoke...

KRAVARSKO Od srpnja otpad prikuplja VG Čistoća, podijelit će nove kante

Općina Kravarsko svojim mještanima je javila da će s 30. lipnja tvrtka EKO FLOR PLUS d.o.o. prestati pružati uslugu odvoza otpada na području Općine...

VG ČISTOĆA: “Ovako trebate bacati zaštitne maske i rukavice”

Iz VG Čistoće upozoravaju građane da ne bacaju korištene zaštitne maske i rukavice u koševe za smeće, već da ih najprije spreme...

VG Čistoća najavila lokacije na koje možete odložiti svoje božićno drvce

Iz VG Čistoće poručuju da božićna drvca možete odložiti na zelenu površinu u blizini spremnika za komunalni otpad, pored zelenih otoka te na reciklažnim...

ODVAJANJE OTPADA Stigli novi kontejneri za staklo, slijedi 22 tisuće posuda...

Nakon što je početkom rujna stiglo prvih deset zvonastih metalnih spremnika za staklo, u manje od mjesec dana - nova pošiljka. Novih 100-tinjak spremnika...

Počelo sakupljanje božićnih drvaca, evo gdje ih možete odložiti

Vozila VG Čistoće odložena drvca svakodnevno će sakupljati na tri sabirne lokacije

FOTO Gorički osnovnoškolci uče pametno gospodariti otpadom

Posjetili su Reciklažno dvorište u Velikoj Gorici i Odlagalište otpada u Mraclinu gdje su vidjeli kako proces recikliranja izgleda na terenu

Plave i žute posude za odvajanje otpada građani dobivaju na kućni...

U plave posude odlaže se papir, a u žute plastična i metalna ambalaža

Elektronskom evidencijom pražnjenja kontejnera do učinkovitijeg komunalnog sustava

Čipirane kante automatski će se evidentirati prilikom pražnjenja

Nastavlja se Pilot projekt odvojenog prikupljanja otpada – VG Čistoća dijeli...

Prikupljat će se podaci o količinama i kvaliteti odvojeno prikupljenog otpada te izvršiti analiza investicijskih i operativnih troškova novog sustava te kalkulacija ostvarenih ušteda