Home Gospodarstvo Županija financira liječenje u Naftalanu za branitelje, vatrogasce i oboljele od psorijaze

Županija financira liječenje u Naftalanu za branitelje, vatrogasce i oboljele od psorijaze

O opravdanosti i terminima liječenja odlučuje liječničko Povjerenstvo SB Naftalan ovisno o težini oboljenja

PODIJELITE

Zagrebačka županija financirat će u 2022. godini s 620.000 kuna usluge bolničkog liječenja u Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju Naftalan za hrvatske branitelje, udovice smrtno stradalih hrvatskih branitelja, dobrovoljne vatrogasce te stanovnike s područja Zagrebačke županije oboljele od psorijaze.

U ovoj će godini medicinska rehabilitacija u trajanju od deset dana biti osigurana za 120 hrvatskih branitelja i udovica smrtno stradalih branitelja, za što je osigurano 400.000 kuna.

Za medicinsku rehabilitaciju dobrovoljnih vatrogasaca uključenih u Vatrogasnu zajednicu Zagrebačke županije osigurano je 70.000 kuna, čime će desetodnevna rehabilitacija biti omogućena za 21 vatrogasca. Ujedno, liječenje u trajanju od 14 dana u Naftalanu osigurat će se i za 30 pacijenata oboljelih od psorijaze, a Županija je za tu namjenu osigurala 150.000 kuna.

Pravo na besplatno liječenje u sve tri kategorije mogu ostvariti osobe s prebivalištem na području Zagrebačke županije te odgovarajućom medicinskom dokumentacijom (mišljenje i nalaz doktora specijalista o potrebi bolničkog liječenja), a o opravdanosti i terminima liječenja odlučit će liječničko Povjerenstvo SB Naftalan ovisno o težini oboljenja. Zahtjev za liječenje podnosi se Specijalnoj bolnici Naftalan, a obrazac Zahtjeva s podacima o obveznoj dokumentaciji dostupan je ovdje.

Pritom je važno napomenuti da će liječničko Povjerenstvo dati prednost osobama koje nisu do sada koristile usluge liječenja u Naftalanu putem ovog programa Zagrebačke županije, a u svrhu što boljeg rasporeda i dodjele termina liječenja, pozivaju se svi zainteresirani da svoje zahtjeve dostave Specijalnoj bolnici Naftalan do 1. lipnja 2022. godine.