Home Izdvojeno ZAGREBAČKA ŽUPANIJA 2,2 milijuna kuna za zdravstvene, socijalne i humanitarne projekte

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA 2,2 milijuna kuna za zdravstvene, socijalne i humanitarne projekte

Financijska potpora za pojedini program/projekt može biti odobrena u iznosu od najmanje 5.000 kuna do najviše 200.000 kuna

PODIJELITE

Zagrebačka županija objavila je javni natječaj za dodjelu 2,2 milijuna kuna za financiranje programa i projekata zdravstvenog, socijalnog i humanitarnog značenja na području
županije u 2020. godini. Prijave se podnose do 2. ožujka 2020. godine.

Prijavitelji moraju djelovati na području Županije najmanje godinu dana prije dana objave javnog natječaja, a udruga mora biti upisana u Registar neprofitnih organizacija. Također, prijavitelji moraju imati osigurane ljudske te materijalne resurse za provedbu programa i projekta čije osnovno područje djelovanja i ciljevi moraju biti zdravstvenog, socijalnog ili
humanitarnog karaktera. Program i projekt koji provodi udruga ili druga neprofitna organizacija mora obuhvaćati osobe s prebivalištem na području Zagrebačke županije, biti besplatan za korisnike kojima je namijenjen, a njegovo provođenje ne smije trajati dulje od 12 mjeseci- stoji u propozicijama natječaja.

Financijska potpora za pojedini program/projekt može biti odobrena u iznosu od najmanje 5.000 kuna do najviše 200.000 kuna, a u okviru ovog javnog natječaja prijavitelji mogu
prijaviti i ugovoriti samo jedan program/projekt.

Prijave na natječaj moguće su na dva načina; elektronički, putem sustava ePrijave koji je dostupan na poveznici www.eprijave.hr ili poštom. Više informacija i obrasce potražite ovdje.