Home Izdvojeno Za zdravstvene i humanitarne projekte Županija osigurala 2,53 milijuna kuna

Za zdravstvene i humanitarne projekte Županija osigurala 2,53 milijuna kuna

PODIJELITE

Zagrebačka županija objavila je javni poziv za dodjelu 2.530.000,00 kuna za financiranje programa i projekata zdravstvenog, socijalnog, humanitarnog i sličnog značenja na području Zagrebačke županije u 2015. godini. Prijave se podnose do 16. ožujka 2015. godine.

Prijaviti se mogu udruge i druge neprofitne organizacije te ustanove čija je djelatnost briga za djecu s posebnim potrebama, a čiji je osnivač Republika Hrvatska ili jedinica lokalne samouprave na području Zagrebačke županije.

– Prijavitelji moraju djelovati najmanje godinu dana prije dana objave Javnog poziva, a udruga mora biti upisana u Registar udruga. Prijavitelji moraju imati osigurane ljudske te materijalne resurse za provedbu programa i projekta. Također, osnovno područje djelovanja i ciljevi moraju biti zdravstvenog, socijalnog, humanitarnog ili sličnog karaktera – kažu iz Županije.

Program i projekt koji provodi udruga ili druga neprofitna organizacija mora obuhvaćati osobe s prebivalištem na području Zagrebačke županije te biti besplatan za korisnike kojima je namijenjen. Provođenje ne smije trajati dulje od 12 mjeseci te se mora jasno odrediti područje provedbe i ciljane skupine korisnika. Programi i projekti od posebnog interesa za Zagrebačku županiju odnose se na zdravstvene, socijalne i humanitarne, programe i projekte braniteljskih udruga, programe i projekte zaštite od nasilja u obitelji te one umirovljeničkih udruga.

Iz Zagrebačke županije pozivaju udruge i druge neprofitne organizacije da svoje prijave dostave najkasnije do 16. ožujka 2015. godine.