Home Najave Za sljedeći tjedan sazvana 6. sjednica Gradskog vijeća

Za sljedeći tjedan sazvana 6. sjednica Gradskog vijeća

Na Dnevnom redu našlo se ukupno 13 točaka

PODIJELITE

Sljedeći tjedan, 28. travnja sazvana je šesta sjednica Gradskog vijeća Grada Velike Gorice s početkom u 9,00 sati. Na Dnevnom redu ovoga se puta našlo ukupno 13 točaka.

Evo detalja:

1. Izvješće o radu gradonačelnika za razdoblje lipanj – prosinac 2021.

2. Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Velike Gorice za 2021. godinu
a) Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture na području Grada Velika Gorica u 2021. godini
b) Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Velika Gorica u 2021. godini
c) Izvješće o provedbi Programa javnih potreba u kulturi Grada Velike Gorice za 2021. godinu
d) Izvješće o realizaciji Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Velike Gorice za 2021. godinu
e) Izvješće o provedbi Programa javnih potreba za djecu Grada Velike Gorice za 2021. godinu
f) Izvješće o provedbi Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju Grada Velike Gorice za 2021. godinu
g) Izvješće o provedbi Programa javnih potreba u sportu Grada Velike Gorice za 2021. godinu
h) Izvješće o provedbi Programa javnih potreba u školstvu Grada Velike Gorice za 2021. godinu
i) Izvješće o provedbi Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Velike Gorice za 2021. godinu3. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu davatelja javne usluge tijekom 2021. godine – VG Čistoća

4. Prijedlog Odluke za dugoročno zaduženje u 2022. godini

5. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o organizaciji, načinu naplate i kontrole parkiranja u Gradu Velikoj Gorici

6. Prijedlog Etičkog kodeksa ponašanja članova Gradskog vijeća Grada Velike Gorice

7. Prijedlog Zaključka o davanju ovlaštenja gradonačelniku Grada Velike Gorice za potpisivanje Aneksa ugovora o financiranju troškova sanacije prometnica za potrebe EU projekta Velika Gorica „Sustav odvodnje i pročišćavanje otpadnih voda Aglomeracije Velika Gorica“

8. Prijedlog Zaključka o davanju ovlaštenja gradonačelniku Grada Velike Gorice za potpisivanje Ugovora o kupoprodaji nekretnina

9. Prijedlog Zaključka o oslobađanju plaćana korištenja sportskih objekata kojima upravlja Ustanova za upravljanje ŠRC-om Velika Gorica za 2022. godinu

10. Prijedlog Odluke o izboru najpovoljnijih ponuda na natječaju za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Velike Gorice od 16. studenog 2021. godine

11. Prijedlog Zaključka o potpisivanju Ugovora o upravljanju Odlagalištem neopasnog (komunalnog) otpada Mraclinska Dubrava između Grada Velike Gorice i VG Čistoće d.o.o.

12. Prijedlog Zaključka o davanju mišljenja na nacrt Komunikacijske strategije i komunikacijskog akcijskog plana Strategije razvoja Urbane aglomeracije Zagreb za razdoblje do 2027. godine

13. Informacija o projektu Aglomeracija