Home Izdvojeno Više od dva milijuna kuna Zagrebačka županija izdvojila je za programe u...

Više od dva milijuna kuna Zagrebačka županija izdvojila je za programe u kulturi

PODIJELITE

Ove će godine Zagrebačka županija izdvojiti 2 197 200 kuna za programe u kulturi. Javnim natječajem objavljenim početkom ožujka odlučeno je da će se 289 500 kuna dodijeliti za 12 programa iz knjižnične djelatnosti. Za 55 programa iz izdavačke djelatnosti dodijeljeno je 326 000 kuna.

– Sufinanciraju se pojedina izdanja koja se odnose na očuvanje baštine, povijest i kulturu, programi pretiska značajnih djela tematski i autorski vezanih za područje Županije, književna izdanja neprofitnih organizacija ili društava te izdanja novih kvalitetnih i značajnih suvremenih pisaca s područja Zagrebačke županije – poručuju iz Županije.

Tako je za obnovu fonda i popunu zavičajne zbirke Knjižnici Velike Gorice dodijeljeno 58 tisuća kuna. Muzeju Turopolja za izdavanje slikovnice dodijeljeno je četiri tisuće kuna, dok je za izdavačku djelatnost nekoliko desetaka tisuća kuna osigurano i za Pučko otvoreno učilište Velika Gorica te Ogranak matice hrvatske u Velikoj Gorici.

Za 81 kulturnu manifestaciju dodijeljeno je 872 500 kuna. Riječ je uglavnom o neprofitnim programa u kulturi te tradicionalnim priredbama i manifestacijama od značaja na županijskoj, odnosno državnoj razini.

Za kulturnu manifestaciju pet tisuća kuna dobio je KUD “Nova zora” iz Donje Lomnice za Vojkove dane. Za Brass festival, Goričke večeri i brojne druge manifestacije POUVG-u je dodijeljeno više od 80 tisuća kuna. Plemenitoj opčini turopoljskoj za Jurjevo dano je pet tisuća kuna.

Za muzejsko–galerijsku djelatnost namijenjeno je 434 200 kuna koji su dodijeljeni za praćenje otkupa djela, za manje restauratorske zahvate i zaštitu postojećeg fundusa, informatizaciju, programe istraživanja, izložbe i slične projekte. Dio toga namijenjeno je Muzeju Turopolja, POUVG-u te POT-u.

275 000 kuna osigurano je za 48 programa iz amaterizma. – Sredstva su usmjerena većim dijelom na praćenje rada kulturno umjetničkih društava, amaterskih kazališta, folklornih i glazbenih društava, kulturnih udruga mladih i amaterskih likovnih sekcija – objašnjavaju iz Županije.

Za programe amaterizma nagrađeno je nekoliko turopoljskih KUD-ova. Tko je sve dobio poticaj pogledajte u cjelovitoj tablici s dodijeljenim potporama u kulturi u 2017. godini.