Home Najave VEGORA Predavanje ‘Validacija vještina u turizmu’

VEGORA Predavanje ‘Validacija vještina u turizmu’

Po završetku predavanja dobiva se Uvjerenje o pohađanju izdano od strane organizatora, a evo kako se možete prijaviti...

PODIJELITE

VE-GO-RA vas poziva na set predavanja vezanih za validaciju vlastitih vještina vezanih za turizam organiziraju u sklopu projekta NESET.  Na predavanjima ćete naučiti kako sami procijeniti svoja znanja i vještine potrebne za obavljanje poslova u turizmu i to za zanimanja: turistički vodič, radnik na recepciji, konobar, animator u rekreaciji, sportu, kulturi.

Predavanje će biti organizirano u tri faze: predavanje za sve polaznike, rad u grupama (po zanimanjima) te individualni razgovor o samo-procjeni.

Predavanje za sve polaznike će se održati 30. lipnja od 14 do 17 sati u Centru za posjetitelje, Velika Gorica (TZVG), a ostala predavanja će biti dogovorena sa zainteresiranim polaznicima vezano za zainteresiranost po zanimanjima.

Po završetku predavanja dobiva se Uvjerenje o pohađanju izdano od strane organizatora –  VARNA Chamber of Commerce and Industry (Trgovačka i industrijska komora u Varni) i VE-GO-RA-e.

Cilj projekta je pružanje transnacionalne podrške mladima u turizmu, stvaranje uvjeta za zapošljavanje i poduzetništvo u raznim oblicima turizma, osobito u alternativnim oblicima koji ne uključuju masovni turizam na moru ili na skijalištima. Isto tako je u pripremi inovativna Platforma elektroničke podrške s materijalima za učenje, inovativni internacionalni portal za zapošljavanje za mlade u turizmu te podrška za poduzetnike u turizmu.

Za sva dodatna pitanja vezano za predavanja ili sam projekt NESET slobodno nas kontaktirajte.

Prijaviti se možete na linku OVDJE.