Home Izdvojeno Ustanove pozvane da predlože projekte za Program javnih potreba u socijalnoj skrbi...

Ustanove pozvane da predlože projekte za Program javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Velike Gorice za 2017. godinu

PODIJELITE

Grad Velika Gorica pozvao je ustanove koje obavljaju djelatnost iz područja socijalne skrbi i zdravstvene zaštite da dostave prijedloge programa rada i financijske planove kako bi ih se uvrstilo u Program javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Velike Gorice za 2017. godinu.

Pri vrednovanju podnesenih prijedloga programa prednost će imati oni koji su usmjereni na unapređenje kvalitete života djece, djece s teškoćama u razvoju, mladih, osoba s invaliditetom i obitelji u socijalno zaštitnoj potrebi te zdravstvenu zaštitu i očuvanje mentalnog i fizičkog zdravlja.

Prijedlozi se predaju u papirnatom i elektronskom obliku na CD-u, u zatvorenoj omotnici koja na vanjskoj strani mora sadržavati puni naziv i adresu podnositelja prijave. Dokumentacija se može dostaviti preporučenom poštom na adresu Grad Velika Gorica, Trg kralja Tomislava 34, 10410 Velika Gorica ili osobno u gradsku pisarnicu. Na omotnici je potrebno naznačiti ‘Programi/projekti ustanova iz socijalno-humanitarne i zdravstvene djelatnosti za 2017. godinu’ – Ne otvarati -.

Rok za podnošenje prijedloga programa je 16. rujna.