Home Tagovi Aglomeracija mraclin

Tag: aglomeracija mraclin

AGLOMERACIJA Radovi u naselju Okuje i dijelu Mraclina se produljuju do...

VG Vodoopskrba d.o.o. u svojstvu Naručitelja radova na projektu “Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracija Velika Gorica”,  a na temelju zahtjeva izvođača radova...