Home Izdvojeno Sudjelujte u stvaranju zakona

Sudjelujte u stvaranju zakona

PODIJELITE

S ciljem pružanja potpore jedinicama lokalne samouprave, Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske uredio je Priručnik za provedbu savjetovanja s javnošću (.pdf). Priručnik donosi pregled legislative domaćih i EU zakona, predstavlja Povjerenika kao ključnu instituciju, savjetuje tijela lokalne samouprave i dostavlja sve potrebne obrasce. Zagrebačka županija i Grad Velika Gorica na svojim web-stranicama provode javna savjetovanja. Kao primjere dobre prakse Priručnik ističe Grad Rijeku, Grad Pazin i Krapinsko-zagorsku županiju.

U e-savjetovanju može sudjelovati svatko. Pri donošenju općih akata, strateških i planskih dokumenata, odnosno propisa koji utječu na interese građana i pravnih osoba, Vlada Republike Hrvatske, županije i jedinice lokalne samouprave dužne su se savjetovati s javnošću. Obveza je donositelja akta uz svaki prijedlog ili primjedbu raspisati obrazloženje usvajanja ili odbijanja. Na razini jedinice lokalne samouprave izvješće o provedenom savjetovanju prilaže se nacrtu akta i dostavlja načelniku/gradonačelniku/županu, odnosno odgovornom vijeću/skupštini.

Nacionalni sustav e-Savjetovanja dobro je prihvaćen i stekao je međunarodni ugled. Pregledan je i interaktivan. Komentirati može svatko, kao i komentare ocjenjivati. Preglednik čitatelju olakšava prolaz kroz same akte, a označavanjem članaka brojem komentara jasno se ističu prijeporna mjesta. U savjetovanje je danas otišao Nacrt prijedloga Zakona o izmjeni i dopuni Zakona o upravnim sporovima, a završava savjetovanje o Nacrtu prijedloga Zakona o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom.