Home Izdvojeno Primate dječji doplatak? Obnovite zahtjeve da ne izgubite pravo i doznajte što...

Primate dječji doplatak? Obnovite zahtjeve da ne izgubite pravo i doznajte što je novo

PODIJELITE

Iz Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje pozivaju korisnike doplatka za djecu da do kraja veljače obnove svoje zahtjeve  kako  bi  mogli  bez  prekida  nastaviti  primati doplatak i u 2014. godini.

NISU POTREBNA UVJERENJA

Novost je ta da korisnici doplatka za djecu koji će u ovoj godini podnijeti zahtjev za ostvarivanje prava na doplatak od 1. ožujka 2014. ne trebaju dostavljati uvjerenja Porezne uprave o ostvarenim oporezivim dohocima, rješenja/uvjerenja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o ostvarenoj novčanoj naknadi zbog nezaposlenosti, odnosno uvjerenja o naknadama koje je isplatio Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje za 2013. godinu.

CENZUS OD 1663 KUNE PO ČLANU

Kako bi ostvario pravo, podnositelj zahtjeva do dana podnošenja zahtjeva treba imati tri godine neprekidnog prebivališta u RH, da živi u zajedničkom kućanstvu s djecom i uzdržava ih, te da ukupno ostvareni prihodi kućanstva u 2013. godini ne prelazi dohodovni cenzus od 1.663,00 kn mjesečno po članu obitelji. Dohodovni cenzus određuje se na osnovi svih prihoda kućanstva ostvarenih u prethodnoj kalendarskoj godini i to: sve vrste oporezivih dohodaka, mirovine, novčane naknade zbog privremene spriječenosti za rad/bolovanje, zbog nezaposlenosti, zbog njege i skrbi o djetetu i naknada zbog profesionalne rehabilitacije.

–  Napominjemo  da  se  prestankom  radnog  odnosa,  do  novog  zaposlenja  u  tekućoj godini,  plaća  ostvarena  u  prethodnoj  godini  ne  uračunava  u  ukupni  dohodak kućanstva. Dakle, ako podnositelj zahtjeva, odnosno članovi njegova kućanstva, u vrijeme podnošenja zahtjeva više nisu u radnom odnosu, u dohodovni cenzus se ne uračunava plaća iz 2013. godine onog člana kućanstva kojem je radni odnos prestao. Ako se, umjesto plaće, ostvaruje novčana naknada HZZ, u ukupni dohodak će se uračunati prosječna mjesečna svota novčane naknade  –  ističu iz Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

ZAHTJEV PODNESITE NA VRIJEME

Zahtjeve za ostvarivanje prava na doplatak za djecu u Zavodu zaprimaju tijekom cijele godine, ali svima koji zahtjev za utvrđivanje prava na doplatak za djecu podnesu nakon propisanog roka, kao i onima koji podnose nove zahtjeve, pravo pripada od dana podnošenja zahtjeva. Oni se podnose Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje, područnoj službi, uredu ili ispostavi prema mjestu prebivališta podnositelja. Korisnicima kod kojih, od 1. ožujka 2014. u odnosu na prethodnu godinu nije utvrđena promjena u visini doplatka za djecu, doplatak će se nastaviti isplaćivati bez donošenja novog rješenja za tekuću godinu.

–  U tom slučaju, za dokazivanje statusa korisnika doplatka radi ostvarivanja drugih prava, korisnik može zatražiti potvrdu. Rješenja će dobiti korisnici kojima se visina doplatka smanjuje ili povećava, odnosno koji će u 2014. godini izgubiti pravo na doplatak za djecu  –  napominju iz HZMO-a.