Home Vijesti Predlaganje programa u kulturi i socijalnoj skrbi za ustanove

Predlaganje programa u kulturi i socijalnoj skrbi za ustanove

PODIJELITE

Grad Velika Gorica poziva ustanove u kulturi te one u socijalnoj skrbi i zdravstvu da dostave prijedloge programe rada i financijske planove za 2023. godinu.

Rok za kulturu je 23.rujan, a detalji su OVDJE.

Pri vrednovanju podnesenih prijedloga programa za programe u socijalnoj skrbi i zdravstvu prednost za uvrštavanje u Program javnih potreba imati će programi koji su usmjereni na:

1. unapređenje kvalitete života djece, mladih i obitelji u socijalno zaštitnoj potrebi,
2. unapređenje kvalitete života djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom,
3. zdravstvenu zaštitu i očuvanje mentalnog i fizičkog zdravlja.

Sve zainteresirane ustanove trebaju svoje programe/projekte prijaviti isključivo na propisanim obrascima (OBRAZAC 1-opis programa/projekta te OBRAZAC 2-proračun programa/projekta) koji se mogu preuzeti mrežnim stranicama Grada Velike Gorice. Prijave su do 23.9.2022.