Home Izdvojeno Pomoć najugroženijima: Evo što je zajamčena minimalna naknada, koliko iznosi i tko...

Pomoć najugroženijima: Evo što je zajamčena minimalna naknada, koliko iznosi i tko na nju ima pravo

PODIJELITE

Zajamčena minimalna naknada je pravo na novčani iznos kojim se osigurava zadovoljavanje osnovnih životnih potreba samca ili kućanstva koji nemaju dovoljno sredstava za podmirenje osnovnih životnih potreba. Ovaj novi oblik socijalne naknade objedinjuje dosadašnje naknade sa socijalnom komponentom, kao što je produžena novčana naknada koja je do sada bila uređena Zakonom o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti, pomoć za uzdržavanje koja je bila uređena Zakonom o socijalnoj skrbi te pravo na opskrbnine koje su bile uređene Zakonom o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji i Zakonom o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata.

– Novim Zakonom o socijalnoj skrbi koji je stupio na snagu 01. siječnja 2014. godine, uvodi se institut zajamčene minimalne naknade – ZMN, čija je osnovna značajka da sprječava stanje ekstremnog siromaštva i održava socijalnu integraciju, odnosno sprječava socijalno isključivanje – kažu iz Ministarstva socijalne politike i mladih.

Iznos zajamčene minimalne naknade za samca utvrđuje se u iznosu od 100%osnovice (800 kuna), dok se za kućanstvo utvrđuje u iznosu koji predstavlja zbroj udjela za svakog člana kućanstva, s tim da udjeli članova kućanstva iznose:

– za samohranog roditelja: 100% osnovice (800,00 kuna)

– za odraslog člana kućanstva: 60% osnovice (480,00 kuna)

– za dijete: 40% osnovice (320 kuna)

LIMIT ZA KUĆANSTVO JE MINIMALAC

Iznos zajamčene minimalne naknade za kućanstvo ne može biti veći od bruto iznosa minimalne plaće u Republici Hrvatskoj, koja u 2014. godini iznosi 3.017,61 kn i primjenjuje se na plaće koje se odnose na 2014. godinu. Iznos se uvećava za troškove smještaja člana kućanstva u đački dom za vrijeme trajanja školske godine.

Marija_Zirovic

Ravnateljica velikogoričkog Centra za socijalnu skrb Marija Žirović ističe kako su prava na materijalne i druge oblike socijalne skrbi regulirana Zakonom o socijalnoj skrbi (NN 157/13, 152/14), a jednako tako i postupak za ostvarivanje navedenih prava.

– U posljednje dvije godine nije bilo značajnijih izmjena u pravnoj regulativi vezano za oblike socijalne skrbi. Što se tiče broja korisnika socijalne pomoći, radi se o novčanoj naknadi koja se u skladu sa zadnjim Zakonom o socijalnoj skrbi zove zajamčena minimalna naknada – ističe Žirović.

NAKNADU KORISTI 1.001 GORIČAN

Zajamčenu minimalnu naknadu na velikogoričkom području trenutačno koristi 1.001 osoba. Među njima je 245 samaca, dok 756 ljudi živi u 204 obitelji-korisnika.

– Broj korisnika zajamčene minimalne naknade je u posljednje tri godine prilično stabilan, a kreće se od 950 do 1.100 osoba, odnosno 500 do 600 naknada (samci + obitelji), iako se unutar istih događaju vrlo česte promjene zbog kojih se kod gotovo svakog korisnika više puta godišnje provodi preispitivanje prava i donošenje novoga rješenja, zbog različitih razloga ( promjena broja članova obitelji, prestanak prijavljivanja na burzi, zapošljavanje, završetak školovanja i sl). Tako je tijekom prošle godine bilo 37 postupaka za prestanak prava na zajamčenu minimalnu naknadu, 236 postupaka za priznavanje prava i 447 postupaka za preispitivanje naknade. Pravo na ogrjev, odnosno iznos od 950,00 kn imaju korisnici zajamčene minimalne naknade, koje će dobiti na jesen – pojasnila je Marija Žirović.

JEDNOKRATNA POMOĆ

Jednokratna naknada priznaje se samcu ili kućanstvu koje zbog trenutačnih materijalnih teškoća nije u mogućnosti podmiriti osnovne životne potrebe nastale rođenjem ili zbog školovanja djeteta, bolesti ili smrti člana obitelji, elementarne nepogode.
Zahtjev se podnosi centru za socijalnu skrb prema mjestu prebivališta koji o zahtjevu donosi rješenje.
Ukupni iznos jednokratnih naknada tijekom jedne kalendarske godine za samca ne može iznositi više od pet osnovica za ostvarivanje prava iz socijalne skrbi (odnosno maksimalo 2.500,00 kn), odnosno sedam osnovica za kućanstvo (maksimalno 3,500,00 kn).