Home Izdvojeno Počinje edukacija građana o pametnom gospodarenju otpadom

Počinje edukacija građana o pametnom gospodarenju otpadom

Ukupna vrijednost projekta je oko dva milijuna kuna, a građani će se u narednih 20 mjeseci moći informirati iz različitith izvora

PODIJELITE

Gorica teži biti jedan od vodećih hrvatskih gradova koji mnogo pažnje i znanja ulaže i posvećuje pravilnom zbrinjavanju otpada i zaštiti okoliša. Zbog toga je s početkom godine (a ovih dana ulazi u zadnje pripremne faze) potpisan ugovor između Grada, resornog ministartva i Fonda za zaštitu okoliša kojim se gradom dodjeljuju bespovratna sredstva iz Kohezijskog fonda, u iznosu od  gotovo 1,1, milijun kuna za provedbu projekta „Pametno gospodarenje otpadom Grada Velike Gorice“. Ukupna vrijednost projekta je oko dva milijuna kuna, što će Gorica podmiriti vlastitim sredstvima.

U sklopu akcije narednih 20 mjeseci, do srpnja 2020. godine, provodit će se kampanja edukacije i informiranja građana o pravilnom gospodarenju otpadom, a koja će se sastojati i od edukacijskih i informativnih materijala o pravilnom gospodarenju otpadom, edukacijskih radionica, kazališnih predstava, natjecanja i studijskih posjeta za djecu.

Kampanja će obuhvatiti izradu tiskanih (letci, plakati, brošure, slikovnice za djecu itd.) i elektroničkih (objave na radiju i televiziji te internetskim portalima, izrada središnjeg gradskog web portala o otpadu), javnih tribina / konferencija za građane, organizacije sajmova na kojima će se promovirati pravilno gospodarenje otpadom i educirati građane kako pravilno odvojeno odložiti otpad „na kućnom pragu“ u novome sustavu gospodarenja otpadom koji se uvodi na području Grada Velike Gorice kako bi se ispunile obveze koje imamo u zaštiti okoliša, sprečavanju klimatskih promjena i zaštiti zdravlja i dobrobiti građana.

Projekt je pripremljen temeljem anketa koje su proveli gradsko komunalno društvo VG Čistoća d.o.o. i Ured za zaštitu okoliša Grada Velike Gorice, a kojima je utvrđeno da građani nemaju dovoljno informacija niti dovoljno razvijenu ekološku svijest o pravilnom postupanju s otpadom. Tijekom projekta odgovorit će se na najčešća pitanja i nedoumice koje muče građane Grada Velike Gorice kako odložiti pojedine vrste otpada i gdje na kraju taj otpad završava kako bi se zbrinuo.