Home Izdvojeno Nove upute Ministarstva – građani imaju pravo na povrat novaca

Nove upute Ministarstva – građani imaju pravo na povrat novaca

PODIJELITE

Zbog čestih upita oko postupaka povrata novca kojeg su građani pri izradi dokumenata pogrešno ili krivo uplatili, Ministarstvo unutarnjih poslova objavilo je upute sukladno Zakonu o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske.

Građani temeljem Zakona imaju pravo na povrat pogrešno ili više uplaćenog novca u Državni proračun. Ministarstvo unutarnjih poslova vraća pogrešno ili više uplaćeni novac od novčanih kazni i troškova postupka iz svoje nadležnosti, a temeljem Rješenja o povratu novčanih sredstava, koje izrađuje Ministarstvo unutarnjih poslova ili policijska uprava.

Kako bi dobili povrat, trebate se obratiti pisanim zahtjevom o povratom pogrešno uplaćenih sredstava trebaju nadležnoj policijskoj upravi pred kojom ste vodili postupak ili koja vas je kaznila. Pisani zahtjev treba sadržavati:  ime i prezime, adresu, kontakt, OIB, IBAN za povrat sredstava, opis kazne ili postupka u kojem je građanin sudjelovao te dokaz o uplati te mjesto i datum.

Vjerodostojnost dokumentacije (navoda) iz pisanog zahtjeva provest će nadležna ustrojstvena jedinica te donijeti adekvatno Rješenje. Protiv rješenja nije dozvoljena žalba, ali se može pokrenuti Upravni spor. Ako se naknadno utvrdi da je isplata sredstava iz državnog proračuna izvršena nezakonito i/ili neopravdano, Ministarstvo unutarnjih poslova zatražit će povrat sredstava u državni proračun.