Home Izdvojeno MOST se osjetio prozvanim i napadnutim, pa se objasnio

MOST se osjetio prozvanim i napadnutim, pa se objasnio

Kažu kako je člankom o smeću u Kozjači "nanesena šteta reputaciji stranke te proširena neistina o njezinom djelovanju"

PODIJELITE
Pismo kojim se MOST obratio redakciji potpisuje Marko Šimac (desno)

Nakon jučer objavljenog teksta o smetlištu u Kozjači, o čemu nam informacije i fotografije dostavljaju aktivisti MOSTA, isti su se našli prozvani navedenim tekstom pod naslovom “U Kozjači smeće i dalje stoji, i što sad”

Obratili su se redakciji, kažu kako je, citiramo:

“neargumentiranim člankom i neopravdanim napadom na Most NL Velika Gorica
nanesena šteta reputaciji stranke te proširena neistina o njezinom radu i
djelovanju”

Pa u daljnjem pismu objašnjavaju što su poduzeli:

“Dana 29. siječnja 2018. Most NL Velika Gorica tražio točku dnevnog reda pod nazivom „Postupanje s divljim odlagalištima otpada i neuređenim zemljištima na teritoriju Grada Velike Gorice“, u sklopu koje je predložio konkretne korake koje bi Grad trebao poduzeti u svrhu bolje kontrole i smanjenja količine otpada na divljim odlagalištima…

Nadalje, kroz aktualni sat i sve dosadašnje sjednice Gradskog vijeća aktualizirali smo problem, navodili problematična mjesta i nudili rješenja….članovi i simpatizeri Most NL Velika Gorica redovito sudjeluju u društvenom radu, što uključuje i čišćenje divljih odlagališta. Od čišćenja jezera Ježevo i Čiče, kanala Sava-Odra, smeća između Lazina i Čiča, uzkanal Želin. Uvijek smo tu za pomoći u svakoj građanskoj akciji te
organizirati društveno pozitivne akcije”

Za kraj zaključuju, pa ćemo time zaključiti i mi:

“Smatramo da ne smije biti pravilo i praksa da građani i stranke čiste i zbrinjavaju divlja
odlagališta o vlastitom trošku vremena i novaca, dok ljudi i službe koje su za to zaduženi i plaćeni ne rade ažurno svoj posao. Nadalje, Grad Velika Gorica je dužan plaćati penale u slučaju da ne može kontrolirati količine otpada na službenim odlagalištima na razini
referentno zadanih količina, bilo smanjenjem nastale količine, bilo separacijom i reciklažom”