Home Koronavirus Kreće prikupljanje potpisa za referendumska pitanja vezana uz korona mjere

Kreće prikupljanje potpisa za referendumska pitanja vezana uz korona mjere

Referendumska pitanja pokreću referendumske incijative "Dosta ne stožerokracije" i "Odlučujemo zajedno"

PODIJELITE

U Velikoj Gorici će se od 04.12. do 18.12. ove godine odvijati sakupljanje potpisa za referendumska pitanja koje pokreću referendumske incijative “Dosta ne stožerokracije” i “Odlučujemo zajedno”

Potpisi se skupljaju za ova dva pitanja:

  • *prvo pitanje ustavotvorno* i glasi: „Jeste li za to da se članak 17., stavak 1. Ustava RH, mijenja i glasi: „U doba ratnog stanja ili neposredne ugroženosti neovisnosti i jedinstvenosti države, velikih prirodnih nepogoda te epidemije, odnosno pandemije, pojedine slobode i prava zajamčena Ustavom mogu se ograničiti. O tome odlučuje Hrvatski sabor dvotrećinskom većinom svih zastupnika, a ako se Hrvatski sabor ne može sastati, na prijedlogVlade i uz supotpis predsjednika Vlade, Predsjednik Republike. I zaokružuje se ZA ili PROTIV.“
  • *Drugo pitanje je zakonodavnog karaktera* i glasi: Jeste li za to da se donese sljedeći Zakon o izmjeni zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti. Članak 1. u Zakonu o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (‘Narodne novine’, br. 79/07., 113/08., 43/09., 130/17., 114/18., 47/20. i 134/20.) u članku 47. stavak 4. mijenja se i glasi: „Kada je, sukladno članku 2. stavcima 4. i 5. ovoga Zakona, proglašena epidemija zarazne bolesti ili opasnost od epidemije zarazne bolesti u odnosu na koju je i Svjetska zdravstvena organizacija proglasila pandemiju, odnosno epidemiju ili opasnost od epidemije, o primjeni sigurnosnih mjera iz stavaka 1. do 3. ovoga članka odlučuje Hrvatski sabor ako se tim mjerama ograničuju pojedine slobode i prava zajamčena Ustavom Republike Hrvatske. U stavku 7. riječi: *‘i Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske’ brišu se.

Lokacije na kojima će se skupljati potpisi sur Trg kralja Petra Krešimira IV,  Trg Stjepana Radića, Ulica Slavka Kolara 2.