Home Izdvojeno Kompostirajte lako, evo kako!

Kompostirajte lako, evo kako!

PODIJELITE

Jeste li znali da kućni ili biootpad čini čak trećinu otpada proizvedenog u kućanstvu? Umjesto da ga bacite u kantu za smeće -iskoristite ga za kompost! Kompost hrani biljke, osigurava prozračnost tla i odvaja teške metale.

Najstariji način recikliranja

Pravilno odvojeno prikupljanje biorazgradivog otpada ključno je za njegovu kvalitetnu obradu. Kompostiranje je biološka razgradnja biootpada u prirodnom procesu uz prisutnost kisika, gdje se uz pomoć mikroorganizama biorazgradivi otpad pretvara u ugljikov dioksid, vodu, kompost i energiju. To je najstariji način recikliranja otpada.

Četiri glavne komponente

Postupak je jednostavan, a trebamo samo voditi računa o tome što smijemo, a što ne stavljati u kompost. Najbitnije komponente su zelena i smeđa masa, te voda i zrak.  Jeste li znali da kompost možete dobiti i za samo 29 dana?

Posjetili smo i prvo ekološko imanje u Vukomeriću gdje smo naučili značajke dobre pripreme komposta. Više pogledajte u sljedećem filmu: