Home Vijesti Koga biste vi prijavili? Traže se kandidati za javna priznanja Grada

Koga biste vi prijavili? Traže se kandidati za javna priznanja Grada

Priznanja i nagrade se dodjeljuju za humanitarni rad, životno djelo, iznimna postignuća..

PODIJELITE
Foto: Mario Žilec/Arhiva

Grad Velika Gorica objavio je Javni poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Grada Velike Gorice u 2021. godini.

Kao i godina do sada će Gradsko vijeće povodom Dana grada dodijeliti javna priznanja. Riječ je o Povelji Grada, Nagradi Grada te Nagradi Grada s likom Franje Lučića koje se dodjeljuju fizičkim i pravnim osoba za životno djelu te iznimna dostignuća.

Pravne i fizičke osobe se mogu prijaviti za nagradu “Krčka vrata”, nagradu s likom Nikole Škrlca Lomničkog, “Zlatnu turopoljsku podgutnicu”, “Turopoljsko srce te za Počasno građanstvo Grada Velike Gorice za posebne zasluge.

Ovo su kriteriji za dodjelu:

– da se radi o istaknutim pojedincima ili skupini građana koji su svojim kontinuiranim i izuzetno značajnim znanstvenim, stručnim, kulturno-umjetničkim, pedagoškim, sportskim, humanitarnim ili drugim javnim radom dali trajan doprinos i ostvarili izuzetne rezultate trajne vrijednosti na unapređenju stanja i razvitku pojedinih djelatnosti, odnosno izuzetan doprinos međunarodnoj promidžbi navedenih djelatnosti Grada

– da se radi o pojedincima ili skupini građana koji su se svojim požrtvovnim djelovanjem istakli u poduzimanju djela kojima je uz vlastiti rizik od drugoga otklonjena prijeteća pogibelj i poduzimanje drugih akcija i aktivnosti u pružanju ljudske pomoći

– da se radi o pojedincima ili skupini građana koji u svojoj radnoj i životnoj sredini uživaju ugled uzorna djelatnika i stručnjaka te čestitog i vrijednog čovjeka

– da su tijekom godina, odnosno za razdoblje za koje se dodjeljuje priznanje, ostvarili izuzetne poslovne, javne i druge rezultate trajne vrijednosti u gospodarskom ili društvenom razvitku Grada i doprinijeli međunarodnoj promidžbi i ugledu Grada.

Prijedlog za dodjelu javnih priznanja podnosi se pisanim putem i mora sadržavati:
• ime i prezime odnosno naziv podnositelja prijedloga
• ime i prezime odnosno naziv fizičke ili pravne osobe koja se predlaže za javno priznanje
• naziv javnog priznanja i područje na koje se odnosi prijedlog sa jasnim određenjem zasluga, doprinosa ili postignuća zbog kojih se javno priznanje predlaže
• životopis, odnosno podatke o pravnoj ili fizičkoj osobi koja se predlaže za dodjelu javnog priznanja sa odgovarajućim obrazloženjem i eventualnom dokumentacijom kojom se potkrepljuje obrazloženje

Predlagatelji svoje prijedloge na obrascu (na kraju teksta) mogu dostaviti do 12. studenog ove godine u zatvorenoj omotnici i s naznakom „ne otvaraj“ na adresu: Povjerenstvo za dodjelu javnih priznanja, Grada Velike Gorice, Trg kralja Tomislava 34, 10 410 Velika Gorica.

OBRAZAC ZA PRIJAVU 2021.G