Home Izdvojeno KNJIGA TJEDNA David Grossaman: Ušao konj u bar

KNJIGA TJEDNA David Grossaman: Ušao konj u bar

„Ušao konj u bar“ Zaista je prava stvar Možeš dati nekom k'o dar Ne može to biti kvar

PODIJELITE

Stoosamdeset strana
Pročita se za dva dana
Glumac nema većih mana
A publika viče sa svih strana.

Otvara se i zatvara zagrada
I ima književnih nagrada
Prava je to razrada
I nije maškarada.

Tu je stand-up komedija
Al’ pomalo i tragedija
Knjiga je to najzrelija
A zemlja Izraelija.

Prijatelje stare spaja
I čitatelje napaja
Sjećanja na prošlost budi
Ipak su to samo ljudi.

Ima dosta smijeha
I ponešto grijeha
Tuge i suza dosta
Al’ mjesta za viceve ostā.

„Ušao konj u bar“
Zaista je prava stvar
Možeš dati nekom k’o dar
Ne može to biti kvar.

Pročitaj publiko ovo djelo
Bolje nego uzet’ masno jelo
Posudi je u knjižnici smjelo
Makar ti se ne bi htjelo.

Knjiga će te odvuć od briga
Od svega na što ti se riga.
Dat će ti spoznaju novu
Onu snažnu, autorovu.

Pripremila: Dražena Petrišić