Home Gospodarstvo Javni poziv za uvid u spis predmeta Sustav odvodnje Donjeg Turopolja

Javni poziv za uvid u spis predmeta Sustav odvodnje Donjeg Turopolja

PODIJELITE

Grad Velika Gorica uputio je javni poziv za uvid u spis predmeta Sustav odvodnje Donjeg Turopolja – podsustav (tehnoekonomska cjelina) Buševec – Ogulinec. Radi se o postupku izmjena i dopuna lokacijske dozvole za zahvat u prostoru infrastrukturne namjene vodnogospodarskog sustava odvodnje otpadnih voda navedenog podsustava na katastarskim česticama, čiji popis možete vidjeti ovdje.

Spis možete pregledati 20. prosinca u 9 sati u Upravnom odjelu za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenja Grada Velika Gorica, Ljudevita Posavskog 45 (VG Goričanka), 1 kat, soba 122.

Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Izmjene i dopune lokacijske dozvole mogu se izdati i ako se stranka ne odazove pozivu.