Home Gospodarstvo ISTRAŽILI SMO Kako do europskog novca

ISTRAŽILI SMO Kako do europskog novca

PODIJELITE

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (APPRRR) objavila je Vodič za korisnike potpora iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj, specifično za Mjeru 06, Podmjeru 6.1., Operaciju 6.1.1. “Potpora mladim poljoprivrednicima”, za koju je krajem prosinca objavljen Natječaj za dvjesto korisnika, ukupne vrijednosti 20 milijuna eura, to jest do 50 tisuća eura po korisniku. Rok za prijavu je 24. veljače 2017.

Isplata potpore odvija se u tri rate. Prvu ratu poljoprivrednik dobiva odmah po Odluci o dodjeli potpore, i to u iznosu od 30% odobrenih sredstava. To znači da ovaj put EU fond i predfinancira projekt. Nije potrebno dizati kredit i nadati se najboljemu. Druga rata u iznosu od 50% sredstava isplaćuje se uz dokaz da su aktivnosti iz poslovnog plana započete, a treća nakon provedenih aktivnosti.

Da bi mogao podnijeti Zahtjev za potporu Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoju (EPFRR), mladi poljoprivrednik (18-40 godina) treba biti registriran u Evidenciji korisnika potpora u ruralnom razvoju i ribarstvu (EKPRRiR). Zahtjev za potporu podnosi se APPRRR-u u elektronskom obliku putem AGRONET sustava, a potom i sva papirnata dokumentacija. Upisom u EKPRRiR korisnik dobiva pristupne podatke za AGRONET. Upisnik se nalazi na poveznici AGRONET na web-stranicama APPRRR-a.

Mladi poljoprivrednik, registriran u Upisnik, Natječaju može pristupiti samo ako nije nositelj poljoprivrednog gospodarstva (PG) duže od 18 mjeseci prije najave Natječaja. Može mu pristupiti, međutim, ako to još nije, ali će biti do isplate prve rate potpore. U tom se slučaju na Natječaj prijavljuje kao fizička osoba s podacima PG-a koje preuzima (vidi sliku). Ako je mladi poljoprivrednik bio nositelj drugog PG-a, za koji ne podnosi zahtjev, nije prihvatljiv korisnik. Isto tako, minimalne zahtjeve stručnog osposobljavanja mora steći najkasnije 36 mjeseci nakon što mu se Odlukom dodijele sredstva (VIDI Kriterij 3).

prijavamladipoljoprivrednik
Izvor: Vodič APPRRR-a

Za prijavu na Natječaj potrebno je izraditi poslovni plan, koji s tabličnim i opisnim dijelom treba biti sastavljen sukladno uputama i u cijelosti. Dopune plana nisu moguće i na temelju se njega donosi odluka o prihvatljivosti u odnosu na definirane ciljeve i ekonomsku održivost. Računski dio plana niz je jednostavnih tabličnih proračuna i odnosi se na izračun troškova, troškova kredita, amortizacije i poreza na dohodak te na provjeru ekonomske održivosti projekta. Za izradu poslovnog plana i prikupljanje cjelokupne dokumentacije najčešće je potrebna pomoć stručnjaka i savjetovanje u poljoprivrednoj Savjetodavnoj službi. Projektne prijave odbacuju se zbog najmanjih administrativnih nedostataka. 

Prihvatljiv su trošak u okviru Natječaja usluge konzultanata. Da provjerimo stanje na tržištu, telefonski smo razgovarali s desetak konzultantskih tvrtki. Većina zaposlenika konzultantskih agencija ljudi su s iskustvom u Ministarstvu poljoprivrede i/ili APPRRR-u. Već su provodili prikupljanje i obradu dokumentacije za projekte EU, a neki su od njih i pisali pravilnike. Neki još nisu uopće izradili cjenik, dok je drugima već odavno standardiziran. Popis konzultantskih agencija za koje je Ministarstvo poljoprivrede održalo informativni IPARD seminar nalazi se ovdje.

Postupak naplate kod svih je agencija isti, ali ne i cijene. Pokrivanje fiksnoga dijela troškova izrade projektne dokumentacije i prijave projekta, koji se plaća prošao projekt ili ne, kreće se od tisuću do dvije i pol tisuće kuna, a po pozitivnoj odluci Agencije konzultantu se prema unaprijed određenoj fiksnoj cijeni ili postotku odobrenih sredstava plaća dodatna svota od šest do dvadeset tisuća kuna odnosno 2-4% ukupno odobrenih sredstava. Već smo rekli, ta je svota prihvatljiv trošak samoga Natječaja.

primjerizracuna
Izvor: Vodič APPRRR-a

Kriterija odabira Operacije 6.1.1. ima osam i nose ukupno devedeset bodova. Prag prolaznosti je trideset bodova. Dvjesto najbolje rangiranih po bodovima ulaze u proceduru za isplatu potpore. Očekuje se da će odluka o dodjeli sredstava biti donesena sredinom godine, kada kreću zahtjevi za isplatom prve rate potpore.

KRITERIJ 1: Ekonomska veličina poljoprivrednog gospodarstva (EVPG). EVPG ili SO (Standard Output) poljoprivrednog gospodarstva zbroj je vrijednosti svih proizvoda biljne ili stočarske proizvodnje dobiven množenjem svake proizvodnje na PG-u s odgovarajućim brojem jedinica proizvodnje. U biljnoj se proizvodnji jedinica odnosi na jedan hektar, a u stočarskoj na grlo stoke, 100 kljunova peradi ili pčelinju zajednicu. Izražava se u nacionalnoj valuti ili eurima. Potvrde o EVPG-u izdaje Savjetodavna služba.

so
Izvor: Genius con.

Za gospodarstva do 8 000 € do 24 999 € dobiva se 5 bodova, a za ona od 25 000 € do 49 999 € 10 bodova. Samo za PG-ove tih veličina Natječaj i vrijedi. Više informacija i kalkulator nalaze se ovdje, a savjetnici kojima se besplatno možete obratiti za pomoć navedeni su ovdje. Ured Savjetodavne službe, otvoren nedavno u Vukovini, još nije preselio, tako da ih potražiti možete u Velikoj Gorici. Pojašnjenje o izračunu EVPG-a, vezano uz podatke o kulturi i kategoriji stoke, APPRRR je objavio ovdje.

KRITERIJ 2Vlasnički status poljoprivrednog gospodarstva. Deset bodova vrijedi ako poljoprivrednik pravo korištenja poljoprivrednog potencijala kao vlasnik/posjednik, a 5 bodova ako pravo korištenja ima drugom ugovornom obvezom na period više od 15 godina. Ako mladi poljoprivrednik u trenutku podnošenja zahtjeva nije postavljen za nositelja/odgovornu osobu na PG-u, po ovom kriteriju ne može ostvariti bodove.

KRITERIJ 3Stručna sprema i radno iskustvo korisnika. Ako mladi poljoprivrednik ima diplomski ili preddiplomski studij agronomskoga ili veterinarskoga smjera dobit će 15 bodova, za srednju školu istoga poručja 10, a samo s dvije godine radnoga iskustva na PG-u treba mu potvrda o stručnom obrazovanju i osposobljavanju iz područja poljoprivrede ili veterine, koja je priznata od strane nadležnog tijela. Takva potvrda vrijedi 7 bodova. Radionice kojima se stječu potvrde o stručnom obrazovanju i osposobljavanju kreću ove godine kao dio programa Mjere 1, Podmjera 1.1. i 1.2., a provodi ih Savjetodavna služba.

KRITERIJ 4: Stupanj razvijenosti jedinice lokalne samouprave. Za JLS s indeksom razvijenosti manjim od 50% prosjeka RH dobiva se 10 bodova, za indeks razvijenosti od 50 do 100% 8 bodova, a za sve više od toga 6 bodova. Ako se PG proteže na više JLS, bodovi se ostvaruju prema mjestu upisa PG-a. Indeks razvijenosti za svoju jedinicu lokalne samouprave možete potražiti ovdje.Natjecanje u oranju, oranje orači, traktori, poljoprivreda (46)

KRITERIJ 5: Korisnik neprekidno zaposlen tri godine i više dobiva 10 bodova, a manje od tri godine 5 bodova.

KRITERIJ 6: Aktivnosti iz poslovnog plana u područjima s prirodnim i ostalim posebnim ograničenjima nose 10 bodova. Najmanje 50% poljoprivrednog zemljišta treba u ARKOD sustavu biti upisano na područjima s prirodnim ograničenjima i ostalim posebnim ograničenjima u vlasništvu/posjedu/najmu i koje je ušlo u izračun ekonomske veličine najkasnije u trenutku podnošenja Zahtjeva za potporu.

KRITERIJ 7: Ako se aktivnosti iz poslovnog plana odnose na prioritetne sektore voće, povrće i stočarstvo, korisnik dobiva 15 bodova. Aktivnosti iz poslovnog plana trebaju se u najmanjem omjeru od 50% odnositi na prioritetne sektore.

KRITERIJ 8: Aktivnosti iz eko-proizvodnje, sustava kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvodnje i agro-okolišne mjere nose 10 bodova.

Poljoprivrednici, krenite u pothvat. Ulog nije velik, a sredstva su značajna. Vremena još uvijek ima napretek, no dva mjeseca prođu brzo. Mada je predugačak, Agencijin Vodič sadrži detaljnu grafiku elektroničke prijave. Na raspolaganju su vam besplatno i Savjetodavna služba i uredi LAG-ova i sve srodne ustanove. Konzultirajte se, razmjenjujte iskustva, potičite na rad i suradnju. Iskoristite europski novac za održivi razvoj Lijepe naše, ali i za vlastiti profit.