Home Vijesti Idući tjedan Gradsko vijeće, evo o čemu će raspravljati

Idući tjedan Gradsko vijeće, evo o čemu će raspravljati

PODIJELITE

U četvrtak 29. rujna, u vijećnici Pučkog učilišta Velika Gorica održat će se 8. sjednica Gradskog vijeća Grada Velike Gorice s početkom u 9 sati. Započet će aktualnim satom, a evo i predloženog dnevnog reda ostatka sjednice sa 16 točaka:

1. Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Velike Gorice za 2022. godinu

2. Prijedlog I. izmjena i dopuna Proračuna Grada Velike Gorice za 2022. godinu
a) Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Velike Gorice za 2022. godinu
b) Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture na području Grada Velike Gorice za 2022. godinu
c) Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2022. na području Grada Velike Gorice

3. Prijedlog Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Velike Gorice

4. Prijedlog Odluke o komunalnim djelatnostima

5. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom redu

6. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o komunalnom doprinosu

7. Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na k.č.br. 1068/1, k.č.br. 1068/2, k.č.br. 1034/2 i k.č.br. 1034/3 k.o. Kurilovec Novi

8. Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na k.č.br. 5253/2 i k.č.br. 5254/3 k.o. Velika Gorica

9. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za dugoročno zaduživanje trgovačkog društva VG Komunalac d.o.o. kod Hrvatske poštanske banke d.d.

10. Prijedlog Odluke o izradi Ciljanih izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Velika Gorica

11. Prijedlog Odluke o sprječavanju odbacivanja otpada u okoliš na području Grada Velike Gorice

12. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Velike Gorice

13. Prijedlog Zaključka o potpisivanju Dodatka I. Ugovoru o upravljanju Odlagalištem neopasnog (komunalnog) otpada Mraclinska Dubrava između Grada Velike Gorice i VG Čistoće d.o.o.

14. Prijedlog Odluke o imenovanju ulice u naselju Kuče

15. Prijedlog Odluke o imenovanju ulice u naselju Staro Čiče

16. Informacija o EU projektu Velika Gorica „Sustav odvodnje i pročišćavanje otpadnih voda Aglomeracija Velika Gorica“