Home Izdvojeno GRADSKO VIJEĆE: Imenovana vršiteljica dužnosti ravnateljice knjižnice i članovi Savjeta mladih

GRADSKO VIJEĆE: Imenovana vršiteljica dužnosti ravnateljice knjižnice i članovi Savjeta mladih

Nakon rasprave i replika je prihvaćen Dnevni red

PODIJELITE

Peta sjednica Gradskog vijeća započela je pauzom zbog održavanja sjednice Odbora za izbor i imenovanja.

Razlog pauze i sjednice Odbora za izbor i imenovanja bila su saznanja koja su dobili tijekom jučerašnjeg dana. “Sjednica je sazvana budući da se dogodila proceduralna pogreška. Od 2019. godine se u Gradskoj knjižnici postupa po Zakonu gdje se nalaže da članove imenuje predstavničko tijelo lokalne samouprave, dakle, Gradsko vijeće, a ne gradonačelnik. Uvidjeli smo da tu pogrešku treba ispraviti čim prije. Iz tog razloga smo ovako žurno sazvali sjednicu.”, objašnjava Kuliš.

Nakon ove rasprave predloženo je micanje 6. točke Dnevnog reda (Prijedlog Rješenja o imenovanju ravnateljice Gradske knjižnice Velika Gorica) te ubacivanje nove točke vezana uz imenovanje Upravnog odjela Gradske knjižnice. Odlukom vijećnika je 6. točka Dnevnog reda maknuta te dodan Prijedlog zaključka o izboru članova Upravnog odjela Gradske knjižnice.

Ivo Jelušić iz Kluba SDP-a predložio je da gradonačelnik s Dnevnog reda makne drugu točku: Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o načinu obračuna i naplate posebne naknade za izgradnju građevina i nabavu opreme za gospodarenje otpadom na području Grada Velike Gorice. Ovaj prijedlog gradski vijećnici nisu prihvatili. Nakon toga uslijedila je press konferencija oporbe.

Oporba traži odgovore i postupanje po Zakonu

Ivo Jelušić je na samom početku tiskovne konferencije naglasio da imenovano Upravno vijeće nije u skladu sa zakonom. Također, ističe kako ni druga točka dnevnog reda nije u skladu sa zakonom.

“Što se druge točke tiče, izmjena nije u skladu sa zakonom jer novi zakon o gospodarenju otpadom uopće ne traži da se ta odluka donese niti mijenja”, kazao je Ivo Jelušić.

Bekavac ističe kako su dva dana ranije na sjednici Odbora za statutarno pravna pitanja ukazali na propuste, te napominje kako je posljedično tome prvi dio akata ispravljen, no drugi dio nije. “Pored svega danas se pojavio novi problem, problem provedbe natječaja za izbor ravnatelja Gradske knjižnice gdje je postalo jasno kako upravno vijeće koje je provodilo taj natječaj nije uopće imenovano, te je čitavi postupak izbora proveden nezakonito.”

Potpredsjednik Gradskog vijeća, Ozren Robić, traži sankcije za osobu koja je pogriješila, a Damir Slojšek ističe kako je cijeli slučaj blamaža: “Mi smo na tom Odboru bili suzdržani, jer nismo željeli da Knjižnica trpi još veće sankcije.”

Za kraj se obratio i vijećnik Goran Beus Richembergh: “Nitko me ne može uvjeriti kako Upravni odbor za društvene djelatnosti dvije i pol godine ne zna da se promijenio zakon o knjižnicama i knjižničarskoj djelatnosti.”

Dnevni red uz brojne rasprave

Nakon Aktualnog sata krenule su točke Dnevnog reda. Prva točka bila je Izvješće Mandatnog povjerenstva i pitanje ponovnog aktiviranja mandata Zvonka Kunića kao gradskog vijećnika. Prestankom mirovanja njegovog mandata prestaje mandat njegovoj zamjenici Zlati Filipović. Zvonko Kunić nakon toga je svečano prisegnuo i ponovno aktivirao svoj mandat.

Druga točka Dnevnog reda bila je imenovanje Upravnog vijeća Gradske knjižnice. Predloženo je da u Odboru budu Leon Lukinić, Toma Vujević, Zlata Filipović.

Odluka o načinu obračuna i naplate posebne naknade za gospodarenje otpadom

Treća točka Dnevnog reda bila je Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o načinu obračuna i naplate posebne naknade za izgradnju građevina i nabavu opreme za gospodarenje otpadom na području Grada Velike Gorice. “Cijena posebne naknade utvrđuje se u iznosu od deset kuna mjesečno po korisniku. Posebna naknada iskazuje se kao zasebna stavka na mjesečnom računu koji davatelj javne usluge sakupljanja komunalnog otpada ispostavlja korisniku javne usluge. Posebna naknada namjenski je prihod Proračuna Grada Velike Gorice i smije se koristiti isključivo za financiranje kapitalnih ulaganja vezanih za izgradnju i kapitalno održavanje građevina te kapitalnu nabavu opreme, strojeva i vozila za gospodarenje otpadom, sukladno Planu gospodarenja otpadom Grada Velike Gorice za razdoblje 2018.–2023. godine.”

Ivo Jelušić smatra da nema potrebe mijenjanja Odluke jer ista ionako vrijedi do srpnja iduće godine. Bekavac navodi da se radi o nezakonitim radnjama te da je ova Odluka štetna, posebice za građane kojima je već pristiglo povećanje ostalih naknada. Zoran Lovrić je naveo da se radi o jednostavnoj stvari koja se mogla riješiti bez da na kraju bude nepravde. Smatra kako se ovom Odlukom pogoduje bogatima, a osobe slabijeg imovinskog statusa će imati još veće troškove.

Odgovor je dao direktor VG Čistoće koji navodi kako će prihod tvrtke biti jednak kao i do sada. “Nigdje se ne definira da se postojeća Odluka ne smije mijenjati. Možemo promijeniti način obračuna. Ovaj koji trenutno imamo ne možemo primijeniti na postojeći sustav. Ne vidim ništa sporno ovdje.” Prijedlog Odluke je većinom glasova prihvaćen.

Na Dnevnom redu bio je i Prijedlog Odluke o izboru najpovoljnijih ponuda na natječaju za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Velike Gorice od 07.04.2021. godine. Ovaj prijedlog je izglasan je većinom glasova vijećnika.

Tatjana Karlović Oslaković ostaje ravnateljica Cicibana

Na petoj sjednici Gradskog vijeća imenovana je ravnateljica Dječjeg vrtića Ciciban – Tatjana Karlović Oslaković. Na natječaj su pristigle dvije prijave. Za raspravu se javio Damir Slojšek čitajući nezadovoljne komentare roditelja i odgajateljica u vezi Dječjeg vrtića Ciciban te navodi da će zbog toga u Odluci o imenovanju ostati suzdržan. Ozren Klarić navodi kako su materijale u vezi imenovanja dobili dan prije Odbora, te smatra da ti materijali trebaju doći ranije kako bi se članovi Odbora mogli kvalitetno upoznati s materijalima.

Gorica dobila Park Plemenite općine turopoljske

Prijedlozima je izglasano i da Velika Gorica dobiva Park Plemenite općine turopoljske. Riječ je o parku između Trga kralja Tomislava i Šetališta Franje Lučića, te crkve Navještenja Blažene Djevice Marije i Muzeja Turopolja. Gradska četvrt Stari grad se u siječnju pozitivno očitovala o prijedlogu.

Vršiteljica dužnosti ravnateljice Gradske knjižnice je Pamela Sever

Usred sjednice održana je još jedna stanka te iznesen prijedlog da se na dnevni red uvrsti Rješenje o imenovanju ravnateljice Gradske knjižnice Velika Gorica. Uz dirljive poruke su vijećnici zahvalili na dosadašnjem radu i prijateljskoj suradnji Katji Matković Mikulčić.

Na 5. sjednici Gradskog vijeća prihvaćeni su i Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete i cjenik dimnjačarskih usluga za I. dimnjačarsko područje, Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete i cjenik dimnjačarskih usluga za II. dimnjačarsko područje, Prijedlog Zaključka o potpisivanju Ugovora o upravljanju objektom između Grada Velike Gorice i Dječjeg vrtića Lojtrica te Prijedlog Zaključka o izmjeni Zaključka o izboru predsjednika i članova Odbora za statutarno-pravna pitanja.

Novi članovi Savjeta mladih

Među zadnjim točkama bio je Prijedlog Odluke o izboru članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Velike Gorice. Odbor za mladež obavio je provjeru formalnih uvjeta prijavljenih kandidata za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Velike Gorice i utvrdio da 23 kandidature ispunjavaju formalne uvjete, dok dvije kandidature nisu u skladu sa uvjetima iz javnog poziva jer predloženi kandidati su 1991. godište, odnosno navršili su 30 godina prije podnošenja kandidature.

Tajnim glasovanjem vijećnici su odabrali Tomislava Brebrića (Matea Ivanovića), Ivana Čolića (Petra Spajića), Karlu Draženović (Krunu Šipušića), Marka Đurašina (Luku Zlodija), Ivana Gavrana (Daria Mužara), Kristinu Klarić (Lauru Kompes), Karmen Krkanić (Božu Matića), Mihaela Kuliša (Josipu Jambrek), Kristijana Milića (Lovru Čubelića), Antonia Šipušića (Matiju Dražetić) i Damira Zobca (Ivana Bradića).

Informacije o radovima na Aglomeraciji

Zadnja točka bila je vezana uz radove i proces radova na Aglomeraciji. Za raspravu se javilo nekoliko članova oporbe te naveli da nema potrebe da se govori da će radovi biti gotovi u planiranom roku jer, navode, očito neće biti. Također smatraju da je nedopustivo i neodrživo da ulice u gradu i okolici ostanu u trenutnom stanju. Zatražili su i popis ulica koje će se sanirati, asfaltirati do kraja godine kako bi isto mogli prenijeti svojim sugrađanima. Navode i da nisu zadovoljni šturim informacijama.

Vijećnicima se obratio i gradonačelnik Krešimir Ačkar: “Za 36 ulica smo izrazili nezadovoljstvo i pisali u Hrvatske vode i izražavam veliko nezadovoljstvo loše obavljenim poslom za te ulice. Ispričavamo se sugrađanima. Ne bježimo od toga jer i osobno sam želio da ova točka bude dio dnevnog reda. Nema šanse da nešto ovako bitno ne bude pred vama. Grad je prijavio izvođača. Tražili smo i inzistirali na garanciji, vjerujte da ni jedna cesta neće ostati takva kakva je sada. One moraju biti vraćene u prvotno stanje. Ne bježimo od odgovornosti, ugovor nije tajna.”, govori gradonačelnik i poziva oporbu da za iduću sjednicu Gradskog vijeća pripreme konkretna pitanja.