Home Gospodarstvo Grad raspisao dva natječaja za poljoprivrednike

Grad raspisao dva natječaja za poljoprivrednike

PODIJELITE

Grad Velika Gorica raspisao je dva natječaja vezana uz poljoprivrednu djelatnost. Tako će Grad dati bespovratna sredstva za legalizaciju objekata na poljoprivrednim gospodarstvima u jednom, a u drugom natječaju za izgradnju ili rekonstrukciju gospodarskih objekata te nabavku opreme.

Natječaju za bespovratnu potporu male vrijednosti mogu pristupiti samo obiteljska poljoprivredna gospodarstva koja imaju status fizičke osobe ili obrtnika i pravne osobe registrirane za obavljanje poljoprivredne djelatnosti, upisana su u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, a udovoljavaju sljedećim uvjetima:

– imaju prebivalište, odnosno sjedište na području Grada i obavljaju poljoprivrednu djelatnost na području Grada.

– posjedovanje Rješenja o izvedenom stanju za zgradu (objekt) – za dodjelu potpore za legalizaciju zgrada (farmi) na poljoprivrednom gospodarstvu.

– za isto ulaganje korisnik može potporu ostvariti samo jedanput – za potporu za stočarstvo u 2015. godini.

Natječaji su otvoreni do 4. prosinca, a prijave se podnose Upravnom odjelu za poljoprivredu i ruralni razvoj Grada Velike Gorice. Najviši ukupni godišnji iznos potpore koju jedan korisnik može ostvariti u tekućoj godini iznosi do 10.000,00 kuna.

Sve informacije mogu se dobiti u Upravnom odjelu za poljoprivredu i ruralni razvoj Grada Velike Gorice, na tel. 01/ 6269-947.