Home Gospodarstvo Grad prodaje stanove

Grad prodaje stanove

PODIJELITE

Grad Velika Gorica objavio je Javni natječaj za prodaju stanova u vlasništvu Grada Velike Gorice. Stanovi su veličine od 35 do 48 m2, energetski certificirani kategorijama C, D i F. Početne cijene kreću se između 228 i 390 tisuća kuna.

Pravo podnošenja pisane ponude imaju sve fizičke osobe državljani Republike Hrvatske i državljani članica Europske unije te pravne osobe registrirane u Republici Hrvatskoj i državama članicama Europske unije.

Sudionik natječaja ne smije imati nepodmirenih dugovanja prema proračunu Republike Hrvatske i prema Gradu Velika Gorica. Najmoprimac koji živi u stanu temeljem zaključenog ugovora o najmu stana na određeno vrijeme s ugovorenom najamninom ima pravo prvokupa pod uvjetom da sudjeluje u natječaju i prihvati najvišu ponuđenu cijenu.

Rok za podnošenje ponuda je 15 dana od dana objave natječaja. Ponude podnesene izvan roka i nepotpune ponude neće se razmatrati.

Javno otvaranje ponuda bit će u prostorijama Grada Velike Gorice, Trg kralja Tomislava 34, Velika Gorica, vjenčana sala u prizemlju, dana 15.12.2016. godine u 12 sati.