Home Gospodarstvo Grad objavio pozive za financiranje humanitarnih, zdravstvenih i braniteljskih programa

Grad objavio pozive za financiranje humanitarnih, zdravstvenih i braniteljskih programa

Omogućuju jednokratno financiranje i financiranje programa i projekata

PODIJELITE

Grad Velika Gorica je na temelju Uredbe Vlade RH o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekta od interesa za opće dobro koje provode udruge objavio Javni poziv za dodjelu jednokratnih financijskih potpora udrugama iz područja socijalno-humanitarne i zdravstvene djelatnosti te braniteljskim udrugama u 2023. godini. Za navedene su objavljeni pozivi za jednokratno i dugoročno financiranje.

Jednokratno financiranje

Sredstva će se dodjeljivati za ove aktivnosti:

• aktivnosti koje su u skladu s Programom javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu, a za koje nisu odobrena sredstva temeljem drugih javnih poziva Grada Velike Gorice;
• donacije i sponzorstva;
• obilježavanje značajnih datuma i važnih obljetnica, organiziranje susreta, natjecanja, priredbi, drugih manifestacija i slično,
• jačanje kapaciteta udruge (inicijalna pomoć udrugama za razvoj aktivnosti u lokalnoj zajednici, osnaživanje udruga koje pružaju usluge korisnicima u lokalnoj zajednici, manje potpore za nabavu opreme i slično);
• edukacije (edukacije o aktivnostima koje udruga pruža, edukacije za zajednicu),
• podršku institucionalnom i organizacijskom razvoju udruga s područja Grada

Iznos financiranja je ukupno 30.500 eura od čega je za humanitarne aktivnosti 13.000 eura, a za aktivnosti udruga proisteklih iz Domovinskog rata iznos od 17.500,00 eura. Najmanji iznos financijske potpore koji se može prijaviti i ugovoriti po ovom Pozivu je 150,00 €, a najveći iznos je 2.000,00 €.

Više o prijavama i mogućnostima možete saznati OVDJE.

Dugoročno financiranje

Sukladno Javnom pozivu mogu se prijaviti programi/projekti za sljedeća programska područja koja su od posebnog interesa za Grad Veliku Goricu:

1. Programi/projekti u području socijalno-humanitarne djelatnosti,
2. Programi/projekti u području zaštite od nasilja u obitelji,
3. Programi /projekti u području brige za umirovljenike i osobe starije životne dobi,
4. Programi/projekti u području prevencije bolesti i zdravstvene zaštite,
5. Programi/projekti u području brige za hrvatske branitelje iz Domovinskog rata.

Udruge mogu prijaviti program/projekt za aktivnosti koje doprinose:
• Socijalnim uslugama i humanitarnoj djelatnosti;
• Integraciji socijalno depriviranih skupina stanovništva;
• Psihosocijalnoj pomoći osobama s problemima ovisnosti;
• Zaštiti i promicanju prava osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju te njihovih obitelji;
• Poboljšanju kvalitete života starijih i nemoćnih osoba;
• Poticanju i razvoju socijalnog poduzetništva;
• Promicanju i razvoju volonterstva;
• Zaštiti zdravlja;
• Promicanje vrijednosti Domovinskog rata te poboljšanje kvalitete života stradalnika Domovinskog rata.

Za financiranje programa/projekata raspoloživ je ukupan iznos od 128.500,00 € od čega su za socijalno-humanitarne i zdravstvene programe osigurana sredstva u iznosu od 73.000,00 €, a za programe braniteljskih udruga u iznosu od 55.500,00 €.

Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom programu/ projektu je 700,00 €, a najveći iznos po pojedinom programu/projektu je 16.000,00 €.

Više informacija OVDJE.