Home Gospodarstvo FOTO Predan aplikacijski paket za Projekt aglomeracije

FOTO Predan aplikacijski paket za Projekt aglomeracije

PODIJELITE

U Hrvatskim vodama su danas predani aplikacijski paketi za EU sufinanciranje za pet projekata iz vodokomunalnog sektora, vrijednih gotovo 2,4 milijarde kuna. Među navedenim je i projekt ”Aglomeracija Velika Gorica”, vrijedan 494.074.636 kuna. Aplikacijski paket danas su predali gradonačelnik Velike Gorice Dražen Barišić i direktor VG Vodoopskrbe Nikica Visković.Projekt Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Velika Gorica obuhvaća uže područje grada Velike Gorice i sjeverozapadna naselja, naselja sjeveroistočno od grada Velike Gorice (šire područje Črnkovca), te naselja Donjeg Turopolja – sveukupno projektom je obuhvaćeno 25 naselja (Velika Gorica,  Lukavec, Kobilić, Bapča, Drenje Šćitarjevsko, Šćitarjevo, Črnkovec, Lekneno, Trnje, Obrezina, Novaki Šćitarjevski, Sasi, Selnica, Mala Kosnica, Velika Kosnica, Petina, Buševec, Ogulinec, Mraclin,Okuje, Gornje Podotočje, Kuče, Turopolje, Rakitovec, Vukovina, Staro Čiče.)Projektom će se dograditi i rekonstruirati 145 km sekundarne mreže odvodnje otpadnih voda po navedenim naseljima (124 km nove mreže i 24 km rekonstrukcija postojeće mreže, izgradnja 39 novih crpnih stanica i rekonstrukcija 9 postojećih crpnih stanica), a prikupljene otpadne vode pročistit će se, sukladno zahtjevima Direktive 91/271/EEZ, trećim stupnjem pročišćavanja otpadnih voda na UPOV-u Velika Gorica (74 000 ES).Projektom je predviđeno i pet tisuća besplatnih priključaka za naše građane te sanaciju 80 km prometnica. To će doprinijeti osnovnom cilju zaštite zdravstvenog stanja i poboljšanja uvjeta života stanovnika kojima se ovom prilikom zahvaljujem na strpljenju – istaknuo je gradonačelnik Velike Gorice Dražen Barišić te napomenuo kako je danas i Povjerenstvo za procjenu i utvrđivanje prijedloga strateških projekata prihvatilo gorički projekt kao strateški projekt te će takav prijedlog uputiti Vladi na donošenje.