Home Izdvojeno FOTO Na VVG-u kreće obuka za 100 novih povjerenika civilne zaštite

FOTO Na VVG-u kreće obuka za 100 novih povjerenika civilne zaštite

PODIJELITE

Dogodi se potres, poplava, mećava. Svatko je prvenstveno za sebe i svoje najbliže, svoju privatnu imovinu, životinje i kućne ljubimce, ali nema svatko nekoga, nije svak u moći, a uvijek netko spava. Podignuti nasip samo oko svoje kuće neće biti učinkovito. U zajedničkim naporima pri zaštiti od elementarnih nepogoda najvažiji su faktori fokus, brzina i organizacija.

“Priroda i čovjek nas ne štede”, govori Petar Vitas, zamjenik zapovjednika civilne zaštite Republike Hrvatske i viši predavač na VVG-u. “Grad Velika Gorica je iskazao interes da provede osposobljavanje povjerenika civilne zaštite kako bi se ostvarila simbioza s ciljem koordinacije da se nakon nepogode, bila ona ljudska ili elementarna, što prije vratimo normalnom životu.”

Civilna zaštita grada Velike Gorice u suradnji s Veleučilištem Velika Gorica danas je započela s prvim u nizu predavanja za povjerenike i zamjenike civilne zaštite, čija će teorijska, ali i terenska obuka trajati cijeli listopad. Na predavanjima je planirano sudjelovanje svih 100 povjerenika i zamjenika povjerenika civilne zaštite koje je imenovao gradonačelnik sukladno odredbama Zakona o sustavu civilne zaštite.

“Povjerenici civilne zaštite ne bi trebali biti policajci, vatrogasci, spasavaoci, čak ni na primjer predstavnici stanara, jer su to ljudi koji već znaju svoje mjesto u sustavu i što im je činiti kada se dogodi nepogoda. Nisu toliko važni dob i spol, prvenstveno je važno da je povjerenik zdravstveno sposoban i slobodan od drugih rasporeda, da ima volju i, što je najvažnije, da zadaću povjerenika ne osjeća kao prisilu”, rekao je Vitas.

Povjerenici i zamjenici povjerenika civilne zaštite imaju važnu ulogu u sustavu civilne zaštite na razini jedinica lokalne samouprave jer u dijelu svojih obaveza sudjeluju u pripremanju građana za osobnu i uzajamnu zaštitu te usklađuju provođenje mjera osobne i uzajamne zaštite, daju obavijesti građanima o pravodobnom poduzimanju mjera civilne zaštite te javne mobilizacije radi sudjelovanja u sustavu civilne zaštite, sudjeluju u organiziranju i provođenju evakuacije, sklanjanja, zbrinjavanja i drugih mjera civilne zaštite, organiziraju zaštitu i spašavanje pripadnika ranjivih skupina te provjeravaju postavljanje obavijesti o znakovima za uzbunjivanje u stambenim zgradama na području svoje nadležnosti i o propustima obavještavaju inspekciju civilne zaštite.

“Postoji sustav, i da bi bio funkcionalan, ljudi moraju imati volju da bi prepoznali važnost na svome mjestu u sustavu. U današnjem načinu života teško je očekivati da će netko tek tako dati svoje slobodno vrijeme, pa na ovaj način pokušavamo osigurati funkciju civilne zaštite da svatko na temelju svoga iskustva kroz ova predavanja pronađe svoje mjesto. To je proces koji traje. Na prvome predavanju nove povjerenike upoznajemo sa sustavom u kojem će raditi te ih upoznajemo sa zadaćama koje će se realno od njih očekivati da rade. Nažalost imamo iskustva i s elementarnim nepogodama, kao što su potresi i poplave, ali i iz Domovinskoga rata, kada je trebalo mnoge civilne zadaće organizirati i koordinirati. Priroda i čovjek nas ne štede”, rekao je Vitas.

Na Danima kriznog upravljanja koje Veleučilište Velika Gorica organizira od 22. do 27. listopad ove godine, planirano je održavanje terenske vježbe civilne zaštite. Vježba „POTRES VG 2022“ održati će se 22. listopada te će na njoj sudjelovati, uz ostale operativne snage civilne zaštite, svi povjerenici i zamjenici povjerenika civilne zaštite sa područja Grada Velike Gorice.