Home Izdvojeno Evo o čemu će se raspravljati na 2. sjednici Gradskog vijeća

Evo o čemu će se raspravljati na 2. sjednici Gradskog vijeća

PODIJELITE

U srijedu, 19. srpnja zakazana je sjednica Gradskog vijeća. To je druga sjednica u novom sazivu na kojoj će se raspravljati o 23 točke dnevnog reda. Većinom se radi o izvješćima rada javnih ustanova – vrtića, Gradske knjižnice, Muzeja Turopolja, POUVG-a, Javne vatrogasne postrojbe te športskih udruga.

Tu je i Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Velike Gorice za 2016. godinu te Izvješće o izvršenju programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture. Govorit će se i o davanju suglasnosti za kredit VG Vodoopskrbi te davanju u zakup zemljišta u vlasništvu Grada Velike Gorice.

Sjednica će se, u Vijećnici Pučkog otvorenog učilišta Velika Gorica, održati u 10 sati.

Predložen je sljedeći dnevni red:
1. Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Velike Gorice za 2016. g
2. Izvješće o izvršenju programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Velike Gorice za 2016. Godinu
3. Izvješće o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Velike Gorice za 2016. Godinu
4. Izvješće o provedbi Strategije izjednačavanja mogućnosti osoba s invaliditetom za 2016. godinu
5. Izvješće o radu Dječjeg vrtića „Ciciban“ za pedagošku godinu 2015/2016. i Financijsko izvješće za 2016. godinu
6. Izvješće o radu Dječjeg vrtića „Lojtrica“ za pedagošku godinu 2015/2016. i Financijsko izvješće za 2016. godinu
7. Izvješće o radu Dječjeg vrtića „Velika Gorica“ za pedagošku godinu 2015/2016. i Financijsko izvješće za 2016. godinu
8. Izvješće o radu Dječjeg vrtića „Žirek“ za pedagošku godinu 2015/2016. i Financijsko izvješće za 2016. godinu
9. Izvješće o radu Centra za djecu, mlade i obitelj Velika Gorica za 2016. godinu i Financijsko izvješće za 2016. godinu
10. Izvješće o radu Gradske knjižnice Velika Gorica za 2016. godinu i Financijsko izvješće za 2016. godinu
11. Izvješće o radu Muzeja Turopolja za 2016. godinu i Financijsko izvješće za 2016. godinu
12. Izvješće o radu Pučkog otvorenog učilišta Velika Gorica za 2016. godinu i Financijsko izvješće za 2016. godinu
13. Izvješće o radu Javne vatrogasne postrojbe Velika Gorica za 2016. godinu i Financijsko izvješće za 2016. godinu
14. Izvješće o radu Ustanove za upravljanje Športsko rekreacijskim centrom Velika Gorica za 2016. godinu i Financijsko izvješće za 2016. godinu
15. Izvješće o radu Zajednice športskih udruga Grada Velike Gorice za 2016. godinu i Financijsko izvješće za 2016. godinu
16. A) Prijedlog Plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija za Grad Veliku Goricu
B) Prijedlog Provedbenog plana unapređenja zaštite od požara na području Grada Velike Gorice za 2017. Godinu
17. Prijedlog Odluke o davanju u zakup zemljišta u vlasništvu Grada Velike Gorice
18. Prijedlog Odluke o davanju ovlaštenja Gradonačelniku Grada Velike Gorice radi pokretanja postupka izvlaštenja zemljišta u svrhu izgradnje ulice planske oznake S-2, prema Urbanističkom planu uređenja Vukovinsko polje te osiguranje druge odgovarajuće nekretnine
19. Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi
20. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Velike Gorice za 2017. godinu
21. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za kreditno zaduženje trgovačkom društvu VG Vodoopskrba d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju Velika Gorica
22. Prijedlog Zaključka o sklapanju Aneksa 2 Sporazuma o međusobnim pravima i obvezama glede suradnje na projektu Razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa, prihvatljivog za financiranje iz EU strukturnih fondova, za područje Grada Velike Gorice, te Općina Kravarsko, Orle, Pisarovina, Pokupsko i Rugvica od 27. svibnja 2015. godine
23. Prijedlog Zaključka o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda