Home Vijesti Bavite se izradom troškovnika i nadzorom radova? MUP traži ponude

Bavite se izradom troškovnika i nadzorom radova? MUP traži ponude

Evo i uvjeta

PODIJELITE

Ministarstvo unutarnjih poslova, policijska uprava Zagrebačka traži ponuditelje za uslugu izrade troškovnika i nadzora građevinskih radova na održavanju postojećih građevina. Evo i uvjeta:

Uvjeti sposobnosti gospodarskih subjekata i potrebiti prilozi ponudi :

a) Preslika izvatka iz poslovnog, sudskog, strukovnog ili trgovačkog registra, ili drugog
odgovarajućeg registra, iz koje je vidljivo da je ponuditelj registriran za obavljanje djelatnosti u
okviru koje je i predmet nabave, odnosno ovjerenu izjavu ili odgovarajuću potvrdu kojom
dokazuje da nije pokrenut stečajni postupak, da se ne nalazi u postupku likvidacije odnosno
da nije u postupku obustavljanja poslovne djelatnosti ili da je nije već obustavio.

b) Rješenje Hrvatske komore arhitekata i inženjera u graditeljstvu o dozvoli obavljanja
djelatnosti koja je predmet ove nabave.

c) Ovjerenu Izjavu ponuditelja da će tijekom izvođenja radova biti angažirani zaposlenici koji su u redovnom radnom odnosu, te da se za iste redovno uplaćuju davanja  propisana zakonom Republike Hrvatske.

Način izračuna cijena za predmet nabave, sadržaj cijene, nepromjenjivost cijene ili način promjene cijene:
Cijena ponude izražava se za cjelokupnu grupu predmeta nabave, kako je to naznačeno na ponudbenom listu (1).

Cijene ponude u ponudbenom listu (1) upisuju se tako da se jedinična cijena za navedenu pojedinu uslugu upisuje bez PDV-a , a u stupac „Ukupno“ upisuje se jedinična cijena pomnožena sa iskazanom količinom po pojedinim stavkama.

Za vrijeme trajanja narudžbe cijena ponude je nepromjenjiva.

Ponude se mogu podnijeti najkasnije do 12. srpnja 2022. godine u 12 sati. Više informacijama o uvjetima i pravilima možete pronaći OVDJE.