Home Izdvojeno AGLOMERACIJA Odabrani izvođači za sve tri cjeline!

AGLOMERACIJA Odabrani izvođači za sve tri cjeline!

Sljedeći korak je sklapanje ugovora s odabranim izvođačima u roku 30 dana nakon čega radovi mogu početi

PODIJELITE

Odabrani su izvođači radova za projekt Aglomeracije, „Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Velika Gorica“, koji se sufinancira sredstvima Kohezijskog fonda.

Tri su cjeline rada i za svaku je odabran izvođač, a sve tri kompletno donosimo u nastavku. S izvođačem će se sklopiti ugovor u narednih 30 dana, a ako vremenski uvjeti budu povoljni, prvi radovi bi mogli početi već do kraja ove godine, najavio je gradonačelnik Dražen Barišić.

CJELINA A1

Rekonstrukcija i dogradnja sustava odvodnje šireg i užeg područja Velike Gorice, čija je procijenjena vrijednost 98.750.718 kn (bez PDV-a), odabrana je ekonomski najpovoljnija ponuda ponuditelja ROCO-COMMERCE d.o.o. koja iznosi 89.256.034,00 kn (bez PDV-a).

A1 obuhvaća rekonstrukciju i dogradnju sustava odvodnje šireg i užeg područja Velike Gorice: Velika Gorica, Lukavec i Mlaka, rekonstrukciju 13,9 kilometara mreže, rekonstrukciju dvije crpne stanice, dogradnju 12 kilometara mreže i pet crpnih stanica.

CJELINA A2

Za dogradnju sustava odvodnje za područje oko budućeg vodocrpilišta Črnkovec, čija je procijenjena vrijednost 130.558.051 kn (bez PDV-a), odabrana je ekonomski najpovoljnija ponuda ponuditelja GIP PIONIR d.o.o. koja iznosi 110.196.799,40 kn (bez PDV-a).

Ova cjelina obuhvaća dogradnju sustava odvodnje za područje oko budućeg crpilišta Črnkovec: Kobilić, Bapča, Drenje Šćitarjevsko, Ščitarjevo, Črnkovec, Lekneno, Trnje, Obrezina, Novaki Šćitarjevski, Sasi, Selnica, Mala Kosnica, Velika Kosnica, Petina, zatim dogradnja 44,7 kilometara mreže te izgradnja 12 crpnih stanica.

CJELINA A3

Za dogradnju sustava odvodnje za područje Donjeg Turopolja, čija je procijenjena vrijednost nabave 204.003.601 kn (bez PDV-a), odabrana je ekonomski najpovoljnija ponuda ponuditelja ROCO-COMMERCE d.o.o. koja iznosi 198.927.027,89 kn (bez PDV-a).

Ova cjelina obuhvaća rekonstrukciju i dogradnju sustava odvodnje za područje Donjeg Turopolja: Buševec, Mraclin, Ogulinec, Okuje, Gornje Podotočje, Kuče, Turopolje, Rakitovec, Vukovina, Staro Čiče, zatim rekonstrukcija 6,8 kilometara mreže, rekonstrukcija sedam crpnih stanica, dogradnja 67,2 kilometara mreže, te dogradnja 22 crpne stanice.

Ciljevi projekta

Iz VG Vodoopskrbe dodaju kako su ciljevi kompletnog projekta rekonstrukcija i dogradnja sustava odvodnje čime će se obnoviti, rekonstruirati i dograditi kanalizacijske mreže u dužini 145 kilometara, 48 crpnih stanica (39  novogradnja i 9 CS rekonstrukcija), projektiranje i dogradnja UPOV-a na III. stupanja pročišćavanja zatim projektiranje nadzorno-upravljačkog sustava, povećanje priključenosti na sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda za približno dodatnih 15.300 stanovnika, 5000 novih priključaka te nabava opreme za održavanje sustava odvodnje.

Osim toga, a vezano za dogradnju i rekonstrukciju UPOV-a Velika Gorica proveden je postupak prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u trajanju od 18.09.2019. do 02.10.2019. tijekom kojeg su zainteresirani gospodarski subjekti iznijeli primjedbe na dokumentaciju o nabavi, a o čemu je Naručitelj VG Vodoopskrba izradila detaljno Izvješće. Nakon usklađenja dokumentacije s preporukama zainteresiranih gospodarskih subjekata naručitelj je dokumentaciju dostavio Hrvatskim vodama i SAFU na ex ante kontrolu, a nakon usklađenja dokumentacije prema eventualnim preporukama Hrvatskih voda i SAFU objavit će se postupak javne nabave.